martes, 27 xaneiro 2009

Servizos Xerais e Vías e Obras efectuaron a pasada semana máis de 40 melloras en 15 barrios da cidade

martes, 27 xan 2009

O departamento municipal de Servizos Xerais e Vías e Obras do Concello de Vigo, que dirixe Isaura Abelairas, efectuou a pasada semana máis de 40 actuacións nunha quincena de barrios da cidade.Estes traballos de mellora, que se están a prolongar na semana actual, atenderon principalmente á reparación e instalación de puntos de luz, así como á mellora das beirarrúas e do asfaltado. Isaura Abelairas manifestou que as actuacións maioritarias nos barrios e parroquias da cidade responden ao "compromiso adquirido polo goberno local con todos os cidadáns de Vigo, independentemente de onde vivan".

Vigo contará cunha nova galescola con 82 prazas no campus da Universidade

martes, 27 xan 2009

O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, o reitor da Universidade de Vigo, Alberto Gago, e o tenente de alcalde, Santi Domínguez, asinaron hoxe un convenio para a apertura dunha galescola no campus universitario. O proxecto conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros e disporá de 82 prazas, das que o 75% estarán reservados para fillos e fillas de membros da comunidade universitaria.

Las nuevas calles humanizadas contarán con farolas que alertan a los conductores de los pasos de cebra<br />

martes, 27 xan 2009

Tráfico instalará en las 24 calles que se humanizarán en este 2009 nuevas farolas diseñadas específicamente para advirtir a los conductores de la presencia de un paso de cebra y aumentar la seguridad de los ciudadanos. De una altura de entre 4 y 6 metros, la farola presenta un tono lumínico diferente a los puntos de luz restantes y una led intermitente en la cúpula.

Servicios Generales y Vías y Obras efectuaron la pasada semana más de 40 avances en 15 barrios de la ciudad

martes, 27 xan 2009

El departamento municipal de Servicios Generales y Vías y Obras del Ayuntamiento de Vigo, que dirige Isaura Abelairas, efectuó la pasada semana más de 40 actuaciones en una quincena de barrios de la ciudad.Estos trabajos de avance, que se están prolongando en la semana actual, atendieron principalmente a la reparación e instalación de puntos de luz, así como al avance de las aceras y del asfaltado. Isaura Abelairas manifestó que las actuaciones mayoritarias en los barrios y parroquias de la ciudad responden al "compromiso adquirido por el gobierno local con todos los ciudadanos de Vigo, independientemente de donde vivan".

Vigo contará con una nueva galescuela con 82 plazas en el campus de la Universidad

martes, 27 xan 2009

El vicepresidente de la Junta, Ángel Quintana, el rector de la Universidad de Vigo, Alberto Gago, y el teniente de alcalde, Santi Domínguez, firmaron hoy un convenio para la apertura de una galescuela en el campus universitario. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y dispondrá de 82 plazas, de las que el 75% estarán reservados para hijos y hijas de miembros de la comunidad universitaria.