xoves, 13 xullo 2006

Propoñen o arquivo de oito modificacións puntuais do PXOM vixente

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo propúxolle hoxe xoves ao Pleno a conclusión e arquivo de oito procedementos de modificación puntual do Plan Xeral de 1993. Estes procedementos iniciáronse a raíz de acordos do Pleno e do Consello da Xerencia e sobre eles aínda non se dictou a correspondente resolución xudicial.

Proponen el archivo de ocho modificaciones puntuales del PXOM vigente

xoves, 13 xul 2006

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo le propuso hoy jueves al Pleno la conclusión y archivo de ocho procedimientos de modificación puntual del Plan General de 1993. Estos procedimientos se iniciaron a raíz de acuerdos del Pleno y del Consejo de la Ggerencia y sobre ellos aún no se ha dictado la correspondiente resolución judicial.