xoves, 31 marzo 2005

Pleno da Corporación

xoves, 31 mar 2005

Ao remate do Pleno Ordinario celebrarase un Pleno Extraordinario co punto único do Informe anual do Valedor do Cidadán, en cumprimento do artigo 29 do Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Cidadán.