Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 30 mar 2005
A Consello reunese o xoves, día 31, ás 10 horas, no edificio da Xerencia co seguinte orde do día:

1. ACTA ANTERIOR (10.03.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. INFORME PREVIO Á APORBACIÓN INICIAL DO PLAN ESPECIAL DO SISTEMA XERAL AEROPORTUARIO DE VIGO (7851/411)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. CONVENIO CON SEROMAR, S.A. SOBRE RECOÑECEMENTO DE INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CONCELLO DE VIGO POR REDUCCIÓN DE APROVEITAMENTO URBANÍSTICO NO ÁMBITO DA U.E. PEREGRINA E DEVOLUCIÓN PARCIAL DO PREZO XUSTO PERCIBIDO POR AQUELA NA EXPROPIACIÓN DOS TERREOS AFECTADOS POLA EXECUCIÓN DO NOVO ACCESO Ó PORTO DE VIGO, NO MESMO ÁMBITO

4. RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, EXERCICIO 2005 (1003/407)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. CONTRATACIÓN LABORAL DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO

6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE DECLARACIÓN DE RUÍNA DAS INSTALACIÓNS DE "GEA" EN RAMÓN NIETO (DOC. 50030518)

7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A ACTUACIÓN DO NOVO PXOM NO BARRIO DE GUIXAR EN TEIS (DOC. 50031659)

8. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) AUTO DO 21.12.04 RECAÍDO NO RECURSO DE CASACIÓN Nº 008/9847/04 INTERPOSTO POR D. SALVADOR MUÑOZ NOGUEIRAS E OUTROS CONTRA SENTENZA DO TSXG DO 09.09.04 DESESTIMATORIA DE R.C.A. Nº 03/7397/01 RELACIONADO COS PROXECTOS DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE CANLES NATURAIS, SEPARACIÓN DE PLUVIAIS E ACTUACIÓNS PUNTUAIS NO REDE DE SANEAMENTO.- DECLARA DESERTO O RECURSO DE CASACIÓN

b) SENTENZA Nº 43, DO 04.02.05, RECAÍDA NO R.C.A. Nº 292/03 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª ESTRELLA VÁZQUEZ PAZ CONTRA RESOLUCIÓNS RELATIVAS A EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 11477/423, NA RÚA BUXO, Nº 1-TEIS.- DESETIMATORIA

c) SENTENZA Nº 46, DO 09.02.05, RECAÍDA NO R.C.A. Nº 196/03 (P.O.) INTERPOSTO POR D. FRANCISCO SOTO COLLAZO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE DENUNCIA POR OBRAS ILEGAIS NO CAMIÑO POULEIRA-EXPEDIENTE Nº 12260/423.- INADMITE O RECURSO


9. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTAS POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 50413/421.- JUAN ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ
2. 52489/421.- ROSA DIOS TOURIÑO
3. 28133/422.- BANCO DE GALICIA S.A.
4. 28487/422.- SANTANDER CENTRAL HISPANO
5. 28553/422.- CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE VIGO
6. 34147/421.- NAZARIO MARTINEZ PEREZ
7. 49238/421.- VALENTIN BENAVIDES CORREA
8. 49784/421.- ALVAREZ COLLAZO CB
9. 52098/421.- GRUPO ESPAVENE S.L.
10. 52197/421.- EMILIO FERNANDEZ GONZALEZ
11. 52235/421.- EMILIO FERNANDEZ VILAR
12. 52262/421.- FEJOMA C.B.
13. 52282/421.- ASIGOYPA S.L.
14. 52595/421.- CONSTRUCUATRO SA
15. 52632/421.- WALDINO ANTONI LUGO QUINTELA
16. 52451/421.- DESURBIN, SL
17. 44941/421.- EMILIO ESTEVEZ RODRIGUEZ
18. 45787/421.- CAMIÑO DA BALSA SL
19. 50101/421.- SUARFONT SL
20. 51762/421.- CARLOS MANUEL TERCEIRO LOMBA
21. 52045/421.- ADELAIDA LEIROS NOGUEIRA
22. 52104/421.- JULIO FERNANDEZ GONZALEZ
23. 52277/421.- BRONCE PROMOCION Y GESTION SL
24. 52590/421.- RAFAEL ANDON SENRRA
25. 50732/421.- BANCO DE GALICIA S.A.
26. 51618/421.- BSCH MULTILEASE SA E F C
27. 52518/421.- PLANIN SL
28. 40950/421.- CANDARRI SL
29. 45955/421.- BERNARDINO ALVAREZ FERNANDEZ
30. 47964/421.- ENRIQUE ESTEVEZ VILLAR
31. 50796/421.- FRANCISCO JAVIER DOCAMPO DOMINGUEZ
32. 28141/422.- MANUEL SANMARCO VIDAL
33. 28705/422.- ESMERALDA BLANCO PAJUELO
34. 28903/422.- DON PEPE INTEGRAL SERVICE CB
35. 28273/422.- M. JESUS GARCIA ABOY
36. 25464/422.- CENTRO MEDICO LOS ROBLES S.L.
37. 24700/422.- M MERCEDES ALONSO VICENTE
38. 28895/422.- RAMON PEREIRA PORTO
39. 52546/421.- M. JESUS GARCIA ABOY
40. 27773/422.- RETEVISION MOVIL S A (AMENA)
41. 24784/422.- MARTA PEREZ VILLAR
42. 23024/422.- TALLERES CASTIÑEIRA SL
43. 26410/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
44. 27573/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA


10. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:


1. 51093/421.- JOSE LUIS DORREGO FERNANDEZ
2. 51405/421.- GUILLERMO COMESAÑA LAGO
3. 52680/421.- PABLO GOMEZ SIMON
4. 28430/422.- CARLUIS SANEAMIENTOS S.L.
5. 28910/422.- SERGIO MORENO ALFONSO
6. 52439/421.- MARCOS ESTEVEZ ORGE
7. 52515/421.- JOAQUIN PEREZ CAAMAÑO
8. 52707/421.- CARMEN GARCIA ROUCO
9. 52714/421.- ALESTEL CONSTRUCCIONES SL
10. 52769/421.- ESPIÑEIRA DE INVERSIONES SL
11. 52777/421.- COMUNIDAD DE BIENES EL CASTRO
12. 52789/421.- TERRAVIGO S.L.
13. 52556/421.- DOMUS HOME SL
14. 44050/421.- VIUCONSA
15. 49265/421.- CARLOS ESTEVEZ PARDIÑAS
16. 52745/421.- M CARMEN ABALDE FERNANDEZ
17. 51466/421.- FUNDACION MENELA
18. 36442/421.- JOAQUIN R. PEREZ CAAMAÑO
19. 50579/421.- INMOBILIARIA MERIDIONAL GALLEGA S L
20. 51061/421.- SERGIO MORENO ALFONSO
21. 51448/421.- CARLUIS SANEAMIENTOS S.L.
22. 48482/421.- MARIA CARMEN MARTINEZ FERNANDEZ
23. 52339/421.- DOLORES ALONSO PEREZ
24. 52668/421.- VIGO TRAMIT SL
25. 45859/421.- TRESLID ESPACIO SL
26. 46178/421.- PICOSUR SL
27. 50066/421.- GRUPO INVERSOR 2004, S.L.
28. 50342/421.- CMT CID CONSTRUCCIONES S.L.
29. 52170/421.- METROVACESA SA
30. 51497/421.- AMELIA ROMAN RODRIGUEZ
31. 27434/422.- LIBRERÍA UNIVERSITARIA SUR DE GALICIA, S.L.
32. 27656/422.- ACANTO COCINAS, S.L.L.
33. 27710/422.- CHANVI, c.B.
34. 28027/422.- ALBERTO RODRÍGUEZ LAGO
35. 28164/422.- PEDRO MANUEL MEGIA SUAREZ
36. 28171/422.- JOSE MANUL DA SILVA MACHADO
37. 28910/422.- EL AJUAR DE PE, C.B.
38. 28190/422.- CLINI CAR, CB.
39. 28715/422.- ENYAGAL, S.L.
40. 28969/422.- VIRGINIA RODRÍGUEZ LORENZO
41. 29153/422.- REBECA RODRÍGUEZ DE CABO
42. 28974/422.- SCI VIGO, S.L.
43. 29135/422.- ELENA DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
44. 29143/422.- JALOHISA CONSTRUCCIONES, S.L.
45. 21590/422.- SALGUERIZA DE GUNTÍN, S.L.
46. 27244/422.- NATALIA CURRAS ABAL
47. 28184/422.- CAFETERIA BOUZA MAR C.B.
48. 24913/422.- TAMPOINDUSTRIAL GALLEGA, S.L.

11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS