mércores, 17 setembro 2003

Bando do alcalde con motivo da celebración en Vigo da Feira Mundial da Pesca

Benqueridos conveciños, como sen dúbida observaron, desde hai algúns anos todas as cidades pugnan por promoverse como sedes de grandes eventos de todo tipo e da maior trascendencia posible. Parecera como si nesta nova sociedade da comunicación só o que ten repercusión mediática "está no mundo". Sen dúbida, en boa medida é así, pero non deberiamos deixarnos levar só pola imaxe do que pasa, esquecendo a esencia de aquilo que se pode proxectar.

O Concello e Caixa Galicia asinan un convenio de colaboración para a World Fishing

mércores, 17 set 2003

O Alcalde de Vigo, Ventura Pérez Mariño, e o director xeral de Caixa Galicia, José Luis Méndez, asinaron un convenio de colaboración para financiar os gastos derivados dos actos que o Concello porá en marcha a propósito da Feira Mundial da Pesca. A entidade financieira destinará 60.000 euros ao programa de actividades co que o Concello se suma á organización dun acontecemento social e económico tan importante para Vigo.

Cultura potencia un plan municipal de lectura

mércores, 17 set 2003

O concelleiro de Cultura,Santiago Domínguez presentou o Plan Municipal de lectura 2004-2007, tendente á potenciación e animación da lectura na nosa cidade como eixo fundamental do achegamento de tódolos cidadáns á información e á propia cultura.