Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 14 mai 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo,do xoves 15 de maio ás 9.30 horas, a seguinte:


ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR. (08.05.08).

DAR CONTA DE EXPEDIENTES COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.DISOLUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN U.A. POBO GALEGO. EXPTE 4756/401

3.ALLEAMENTO DA PARCELA SOBRANTE SITA ENTRE A RÚA ARAGÓN E CAMIÑO ROSALES. PARCELA MUNICIPAL Nº 000577. EXPTE 16921/240.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

4.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.33213/422.- CAJAS DE AHORROS DE CATALUÑA
2.58596/421.- MANUEL BLANCO GONZALEZ
3.63006/421.- INVERSIONES PUERTO ENCANTADO S.L.
4.60225/421.- JOSE LUIS NAVEIRAS ALVAREZ
5.61064/421.- PROMOCIONES PROMAGON S L
6.61521/421.- SILVIA DOMINGUEZ FARIÑAS
7.57774/421.- BENJAMIN GONZALEZ LIAS
8.60836/421.- CANDIDO JUNCAL SEQUEIROS
9.61162/421.- MARIA JESUS NODAR SOBRINO E OUTRO
10.61205/421.- LUZ DIVINA MOLARES SILVEIRA
11.61667/421.- KROMAT S.L.
12.52497/421.- CONSTRUCCIONES EVA CARLU, S.L.
13.62925/421.- M CARMEN VAZQUEZ VILA
14.62939/421.- EDUARDO SEIJO ALEN
15.57146/421.- MANUEL BLANCO GONZALEZ
16.61580/421.- CAJAS DE AHORROS DE CATALUÑA
17.47546/421.- IRENE RODRIGUEZ RIAL
18.62839/421.- TORRE DE VIGO SL
19.42851/421.- HEREDEROS DE DARIO DURAN GOMEZ
20.31530/422.- VENTAIR DISTRIBUCION SL
21.32841/422.- MARIANELA TAMMARO DE ROSA
22.27801/422.- FRUTAS CASAL DORADO SL
23.29496/422.- SUCESORES DE CARLOS DELGADO CABANELAS CB
24.30398/422.- IRIS SAAVEDRA MARTINEZ
25.31322/422.- ADOZ SIGLO XXI S.L.
26.33372/422.- PRETTY NAILS S.L.
27.20858/422.- ESCOLA DE FORMACION SOCIAL DE VIGO
28.32384/422.- DIAGNOSTICO ATLANTICO CLINICAS SL
29.28420/422.- RESTAURANTE HISPANO ARGENTINO LAS GLORIETAS SL
30.49949/421.- FRUTAS CASAL DORADO SL
31.51429/421.- RESTAURANTE HISPANO ARGENTINO LAS GOORIETAS SL
32.59138/421.- DIAGNOSTICO ATLANTICO CLINICAS SL
33.24786/422.- AURORA SEPULVEDA SOLIS
34.33556/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
35.26507/422.- DALILA DOS SANTOS SOLIÑO
36.43432/421.- AURORA SEPULVEDA SOLIS
37.47362/421.- DALILA DOS SANTOS SOLIÑO
38.62416/421.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
39.32334/422.- ESTEFANIA ALVES FALCAO
40.31127/422.- INSTITUTO IMPLANTOLOGICO DEL ATLANTICO SL
41.25006/422.- LA LANTERNA PASTA PIZZA FARINATA CB
42.29721/422.- ESTEVEZ REY CB

5.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.