Escoitar

Pleno da Corporación

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do CATORCE DE XANEIRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.

xoves, 13 xan 2005
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 1


CONVOCATORIAORDE DO DIA Concluída a elaboración do orzamento xeral do Concello para a anualidade do 2005 procede, dada a situación de prórroga do correspondente ó ano 2003, iniciar o procedemento de aprobación sen maior dilación. En virdude disto convócaselle para a sesión EXTRAORDINARIA que terá lugar o día 14 de XANEIRO de 2005, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


UNICO.- Aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio do ano 2005.