Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 13 de xaneiro de 2005, ás 9,30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

mércores, 12 xan 2005
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (16.12.04 e 23.12.04)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. PROXECTO DE OBRAS ORDINARIAS PARA ACONDICIONAMENTO DO CRUCE ENTRE AS RÚAS RAMÓN NIETO E BAIXADA A CURROS (4552/401)

3. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN DE PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA U.A. 14 PEDREIRA (4529/401)

4. DESISTIMENTO DE SOLICITUDE DE DELIMITACIÓN DUNHA ÁREA DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS NA AVDA. DE CASTRELOS 133-135 (4522/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a) ELEMENTOS COMÚNS NA PRAZA DA CONSTITUCIÓN 14 A (197/431)

b) ELEMENTOS COMÚNS NA PRAZA CALATRAVA Nº 3 (200/431)

c) VIVENDA EN BAIXADA Ó FORTE, 6 A (208/431)

6. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN LAGOA-TEIS (12803/423)

7. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DO 30.06.04 RECAÍDA NO RECURSO DE CASACIÓN Nº 865/02 CONTRA OUTRA DO 15.11.01 SOBRE R.C.A. Nº 02/6748/97 RELATIVA Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDIO DE DETALLE DA U.A. 3 CHANTADA.- DECLARA NO HABER LUGAR O RECURSO DE CASACIÓN

b) SENTENZA DO 25.11.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/5032/00 INTERPOSTO POR D. MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ DURÁN CONTRA RESOLUCIÓNS DA CPTOPV RELATIVAS A EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA E SANCIONADOR, EN SNU DE ESPECIAL PROTECCIÓN.-DESESTIMATORIA

c) SENTENZA DO 30.11.04 RECÍDA NO R.C.A. Nº 03/7119/98 INTERPOSTO POR D. ANTONIO CONDE COVELO E OUTROS CONTRA RESOLUCIÓN DO XURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN RELATIVA A PREZO XUSTO NO PROXECTO DA ESTRADA DE BAIXADA A RÍOS.- DESESTIMATORIA

d) AUTO Nº 253 DO 02.12.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 113/04 (P.A.) INTERPOSTO POR Dª ADILIA FERNÁNDEZ RUIBAL SOBRE INEXECUCIÓN DE RESOLUCIÓN RELATIVA A EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 12406/423 E 7771/423.- ACEPTA O DESISTIMENTO DA RECORRENTE

8. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS OS DÍAS 30.12.04 E 07.01.05 POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28124/422.- MUTUAL CYCLOPS
2. 28337/422.- EMILIO GUERRA VAZQUEZ
3. 28264/422.- ART WAVE SL
4. 28232/422.- ORTOPEDIA NICARAGUA
5. 48917/421.- CARMEN BELLO SENRRA
6. 51526/421.- CARMEN COSTAS PEREZ
7. 51894/421.- PRIETO BOUZADA PROMOCIONES S.L.
8. 52027/421.- DARIO FERNANDEZ DOMINGUEZ
9. 52028/421.- CAPEAL S.L. PROMOCIONES
10. 52038/421.- ANTONIO MAQUIEIRA VALIÑO
11. 49986/421.- TERRAVIGO, S.L.
12. 50013/421.- PROMOCIONES MALAPAJOSA S.L.
13. 50111/421.- TEXVIGO SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA LIMI
14. 50338/421.- CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CASBREY S L
15. 41104/421.- FERNANDO AMOEDO MIGUEZ
16. 47887/421.- NEURIS SL
17. 49768/421.- CONSTRUCCIONES SAMUELLE SL
18. 51162/421.- MARIA ROCIO ALONSO LAGO
19. 51174/421.- RAMON MIGUELEZ PEREZ
20. 51296/421.- M LUISA ROADE GONZALEZ
21. 51322/421.- JOSE ANTONIO DIAZ COELLO
22. 51481/421.- FRANCISCO JAVIER ALBA MOYA
23. 51791/421.- MARIA ESTHER PRADO PEREZ
24. 51696/421.- VANESSA RAMOS FERNANDEZ
25. 51932/421.- GRUPO BMS GALICIA SL
26. 32260/421.- PROMOCIONES GALLEGAS SA
27. 40080/421.- MANUEL ALONSO OTERO
28. 45326/421.- CARLOS RODRIGUEZ PEREZ
29. 47592/421.- LANZAMAR SA
30. 48207/421.- MIGUEL ANGEL VILA DAVILA
31. 50931/421.- PEMEVAZ PROMOCIONES INMOBILIARIAS
32. 51628/421.- TEIFRO S.L.
33. 51767/421.- HIJOS MERCEDES PRIETO CB Y NIETOS DE MAR
34. 37586/421.- MARIA CARMEN P ROMERO COSTAS
35. 50724/421.- MUTUAL CYCLOPS
36. 51053/421.- ORTOPEDIA NICARAGUA
37. 51107/421.- ART WAVE SL
38. 51880/421.- EMILIO GUERRA VAZQUEZ
39. 50734/421.- MARIA CARMEN COMESAÑA COMESAÑA
40. 50971/421.- REAL CLUB NAUTICO DE VIGO
41. 43670/421.- AVENIR ESPAÑA SA
42. 51615/421.- RAQUEL RAMILO VILA
43. 28701/422.- SANTOS ABADIA SL
44. 24582/422.- ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZAC
45. 27049/422.- BELLEZA NATURAL EYC SL
46. 27951/422.- RODRIGO ALONSO GONZALEZ
47. 28055/422.- CARLOS RODRIGUEZ GARCIA
48. 28441/422.- JOSE SILVINO ÁLVAREZ QUINTAS
49. 28600/422.- MANUEL PENELAS GONZALEZ
50. 28009/422.- MOLDES Y FREXOGRÁFICOS, S.L.
51. 28369/422.- BRENT&TRADING SL
52. 28377/422.- BRANCO E OURO CB
53. 28338/422.- MARIA LOURDES ABALDE VILA
54. 28371/422.- JUVENS CB
55. 26729/422.- JOSE CARLOS PENA ALVES
56. 26872/422.- MARIA JESUS MARTINEZ MARTINEZ
57. 25053/422.- FELIX ALBOR GOMEZ
58. 25897/422.- TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED S.A.
59. 22162/422.- VICARPO, S.L.
60. 24882/422.- JOSEFINA PÉREZ PÉREZ

1. 50342/421.- CMT CID CONSTRUCCIONES S.L.
2. 40408/421.- VIGO REAL PROMOCIONES SA
3. 40409/421.- VIGO REAL S.A. PROMOCIONES
4. 46168/421.- ARTURO HERMIDA COSTAS
5. 48482/421.- MARIA CARMEN MARTINEZ FERNANDEZ
6. 49488/421.- DOMINGO VIEIRA DASILVA
7. 49718/421.- DOMINGO VIEIRA DASILVA
8. 50834/421.- M MILAGROS SANJURJO ARANAZ
9. 51126/421.- DOLORES MIQUEZ MIGUEZ
10. 46209/421.- JULIO OTERO GONZALEZ

9. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 27526/422.- BANCO SABADELL SA
2. 27631/422.- MANUEL MARIA CAMPILLO CASAIS
3. 27832/422.- REBECA GONZALEZ CONDE
4. 27908/422.- MARIA JESUS PEREZ ALVAREZ
5. 28034/422.- CENTRO DE ESTUDIOS COIA CB
6. 28611/422.- AMALIA LAGO LORENZO
7. 25767/422.- CARGLASS B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA
8. 27078/422.- ANCAR MEIJOMIL SL
9. 28100/422.- OFTEGA AB
10. 27467/422.- APEC
11. 28554/422.- GRUPO CAPITAL VIGO SL
12. 22002/422.- VD DENTAL SL
13. 25671/422.- MARTA PATRICIA GIMENEZ GOMEZ
14. 28026/422.- CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES ABALLE SL
15. 37798/421.- VD DENTAL SL
16. 48525/421.- ANCAR MEIJOMIL SL
17. 45645/421.- CARGLASS B.V. SUCURSAL EN ESPAÑA
18. 28555/422.- EPM BOUTIQUE TALLAS GRANDES SL
19. 28241/422.- CIRCO DE BLASIS

10. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS