Escoitar
Recadación Voluntaria

Domiciliacións Taxa pola recollida do Lixo Vivenda

<br />

venres, 30 abr 2010
De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións das taxas pola recollida do lixo vivenda e exaccións unificadas industriais do ano 2010 ata o 10 de maio do presente ano.