Escoitar
Animación Sociocultural

Convocatoria de subvencións para o fomento de actividades socioculturais 2010

<br /> <br />

venres, 30 abr 2010
Tras a publicación o 23 de abril de 2010 no Boletín Oficial da Provincia da convocatoria de subvencións para o fomento de actividades socioculturais (aprobadas pola Xunta de Goberno local o 12 de abril), ábrese o prazo para a presentación de solicitudes de subvencións para o fomento de actividades socioculturais para o ano 2010.

As persoas interesadas en concorrer a esta convocatoria presentarán as solicitudes no Rexistro xeral do Concello, ben directamente ou por calquera das formas previstas no artigo 38 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de solicitudes estabelécese en vinte días
naturais a contar desde a publicación da convocatoria no BOP: do 24 de abril ao 13 de maio de 2010, ambos incluídos.

Toda a información relativa á convocatoria, bases, modelos de solicitude e formularios está dispoñíbel nos servizos de información do Concello de Vigo, na páxina web (www.vigo.org) e no servizo de Animación Sociocultural.