Escoitar
Mobilidade e Seguridade

Autorización provisional de aparcamento aos residentes do sector sete do entorno de Povisa

Debido á execución das obras de humanización que se executan no entorno do Policlínico Povisa, e considerando a reducción de prazas de aparcamento da XER existentes en dita zona, autorízase provisionalmente aos residentes pertencentes ao sector sete, que comprende as rúas Tarragona, Zamora, Barcelona, Zaragoza, Pintor Colmeiro, Álvaro Cunqueiro, Salamanca e Regueiro, a estacionar nas prazas XER ubicadas no sector oito, que comprende as rúas Pintor Lugrís, López Mora, Alfonso X el Sabio, Pintor Laxeiro, Gerona, Otero Pedrayo e Regueiro.

venres, 7 nov 2008