Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 15 xuñ 2005
O Consello da Xerencia reunese o xoves, día 16 a partir das 10 horas para tratar os seguintes temas:

1. ACTA ANTERIOR (02.06.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. ACEPTACIÓN DE CESIÓNS GRATUÍTAS:

a) PARA ENSANCHE E MELLORA DA RÚA CANTEIROS EN MATAMÁ (43936/250)

b) PARA ENSANCHE E MELLORA DA RÚA CANTEIROS EN MATAMÁ (43945/250)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN BAIXADA A RIOS Nº 83 (12857/423)

b) DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN GRAN VÍA Nº 77 (12357/423)

4. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 29180/422.- FERRETERÍA COYA, S.L.
2. 29181/422.- ELECTRODOMÉSTICOS COIA XXI, S.L.
3. 29318/422.- CONCEPCIÓN LORENZO PEREIRO
4. 26331/422.- CAJA DE AHORROS DE GALICIA-CAIXA GALICIA
5. 29339/422.- PRYM AGRUPACIÓN, S.A.
6. 53339/421.- JOSÉ JAVIER PEREIRA FREIRÍA
7. 53409/421.- JULIA DOBARRO CORREA
8. 52547/421.- ROBERTO JUNCAL LAGO
9. 53338/421.- ALBERTO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
10. 49379/421.- BERNARDINO ARAUJO DURÁN
11. 52212/421.- VICENTE LEDO RUMBAO
12. 53054/421.- IRENE LAGO SERODIO
13. 50781/421.- BLANCA OGANDO MURADÁS
14. 53153/421.- JULIA DOBARRO CORREA
15. 53154/421.- GRUPO EMPRESARIAL CYL, S.L.
16. 46940/421.- CAJA DE AHORROS DE GALICIA-CAIXA GALICIA
17. 52384/421.- FERRETERÍA COYA, S.L.
18. 52980/421.- CONCEPCIÓN LORENZO PEREIRO
19. 53006/421.- PRYM AGRUPACION, S.A.
20. 27178/422.- SERECALP, S.L.
21. 28062/422.- CELSO VEIGA MÍGUEZ
22. 28063/422.- NOELIA GONZÁLEZ PEREIRA
23. 28072/422.- MARÍA ESTÉVEZ RODRÍGUEZ
24. 28092/422.- ROSA MARÍA CASTRO MOUZO
25. 28569/422.- MANUEL ALEXANDER BOENTE FONSECA
26. 29093/422.- M. DOLORES SANTALICES GIL
27. 22638/422.- RICARDO MILLÁN CREGO
28. 26512/422.- VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L.
29. 24029/422.- FERNANDO SOTO IGNACIO
30. 27925/422.- CERRAJERÍA E AUTOMATISMOS XERCA, S.L.
31. 28427/422.- XINGONG CHEN
32. 28446/422.- JUAN JOSÉ ÁLVAREZ ALONSO
33. 28134/422.- SANTIAGO Y ALONSO ASESORES, C.B.
34. 28944/422.- DOSITEO AMOEDO GONZÁLEZ
35. 29292/422.- GALERÍA SIGLO XXI
36. 28818/422.- UTE SAN PAIO XVIII
37. 28887/422.- CONSTRUCCIONES CASELAS
38. 29421/422.- EXCONSA, S.L.
39. 29488/422.- ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES, S.A.
40. 29587/422.- CONSTRUCCIONES ALONSO ARESES, S.L.
41. 47363/421.- VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L.
42. 41980/421.- FERNANDO SOTO IGNACIO
43. 26134/422.- CAFETERÍA VEROSONI, S.L.
44. 25324/422.- TRAMAGASA, S.L.
45. 28980/422.- CATERING BODAS EVENTOS Y BANQUETES, S.L.
46. 28845/422.- FUNDACION MENELA
47. 27933/422.- GESTAMP CATAFORESIS VIGO, S.L.
48. 26716/422.- RYC MOTOR SPORT VIGO, S.L.L.
49. 28425/422.- TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
50. 52685/421.- DORPAL, S.L.

5. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS