Escoitar

Vigo ten 292.411 habitantes empadroados

luns, 25 xuñ 2001
imx374.jpg
A Comisión Informativa de Réxime Interior aprobou o resumo numérico correspondente á poboación do término municipal de Vigo segundo se deduce do padrón municipal de habitantes renovado con data de 1 de xaneiro de 2001. O número de homes é de 138.991 e de mulleres de 153.420.

INTERVALO ANOS........HOMES.....MULLERES.....TOTAL

............00-05.....................5.523............5.163............10.686
............05-10.....................6.374............6.025............12.399
............10-15.....................7.428............7.142............14.570
............15-20......................9.708...........9.140............18.848
............20-25.....................12.892..........12.738...........25.630
............25-30......................13.144........13.402............26.546
...........30-35......................11.974.........12.309...........24.283
...........35-40......................10.774..........11.692..........22.466
............40-45......................10.207..........11.563..........21.770
............45-50.......................9.253..........10.531..........19.784
............50-55.......................9.502..........10.390..........19.892
............55-60.......................8.157...........8.650..........16.807
.............60-65.......................6.337...........7.087..........13.424
.............65-70.......................6.484...........7.927..........14.411
.............70-75.......................4.818..........6.653...........11.471
.............75-80........................3.201..........5.445..........8.646
.............80-85........................1.837..........3.766..........5.603
.............85-90..........................971..........2.391..........3.362
.............90-95..........................303..........1.053..........1.356
.............95-99..........................104............352..............456
Descargar todas as imaxes