venres, 6 maio 2016

Vigo propón á Xunta a vía da excepcionalidade para construír vivenda social en Navia

O Concello sostén que é "legalmente posible" suprimir o tope de vivendas que establece o PXOM de 1993 para edificar a segunda fase do Plan Parcial de Navia pero, no caso de que a Xunta entenda que non se pode facer, o alcalde solicitará a aplicación da vía da excepcionalidade da Lei do Solo pola "urxencia" de atender a demanda das familias viguesas, que supoñen o 30% das solicitudes de vivenda protexida en Galicia.

O Concello tramita unha nova zona azul con pago telemático e información das prazas en tempo real

venres, 6 mai 2016

Segundo informou Abel Caballero, o goberno de Vigo aprobou este venres o expediente de contratación deste servizo, un contrato que sairá por dez anos e coa subrogación do persoal actual. Como novidades, o alcalde subliñou o pago telemático, a información en tempo real das prazas dispoñibles e a eliminación da rotación cada dúas horas en toda a cidade.

TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO VIVENDA

venres, 6 mai 2016

De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións da taxa pola recollida do lixo vivenda do ano 2016 ata o 13 de maio do presente ano.

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES

venres, 6 mai 2016

A data límite para admisión de domiciliacions do primeiro prazo no sistema especial de pago do imposto sobre bens inmobles (IBI) do ano 2016, finaliza o 13 de maio do presente ano.