Escoitar

TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO VIVENDA

De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións da taxa pola recollida do lixo vivenda do ano 2016 ata o 13 de maio do presente ano.

venres, 6 mai 2016