mércores, 5 setembro 2012

Vigo conta este curso con 500 prazas en escolas infantis con finanzamento municipal

O Concello de Vigo adica 1,4 millóns de euros na oferta de preto de 500 nas seis escolas infantís que financia totalmente e na que ten conveniada co Consorcio Galego de Benestar, a da rúa Palencia. O alcalde avanzou hoxe mércores que os centros de Casiano Martínez e Tomás Alonso abrirán as súas portas o 28 de setembro, mentres que as de Santa Cristina de Lavadores, Atalaia, Santa Marta e Costeira-Saiáns empezan a funcionar mañá.

O Concello colabora na recuperación e posta en valor da microtoponimia nas parroquias

mércores, 5 set 2012

Un protocolo de colaboración asinado entre Concello de Vigo, as comunidades de montes de Cabral, Comesaña, Candeán e Zamáns, ademais da Entidade Menor de Bembrive, facilitará a recollida e posta en valor da micro toponima nestas parroquias para evitar a perda desta riqueza patrimonial. Tal e como afirmou o rexedor, a aportación municipal é de 16.000 euros, e contrataránse 3 persoas para facer o traballo de campo.

O Concello patrocinará o segundo Concurso de Violín Cidade de Vigo que incluirá a modalidade de violonchelo

mércores, 5 set 2012

O Concurso de Violín Cidade de Vigo volverá a contar na súa segunda edición co apoio do Concello de Vigo. Así o anunciou hoxe mércores o rexedor logo de recibir aos organizadores dun certame que este ano, na súa primeira edición, "foi un éxito de participación e calidade moi importante", destacando a presenza de participantes chegados de toda Galicia. Os organizadores pretenden ampliar este certame ao violonchelo e amplialo a tres días co obxectivo, dixo o rexedor, de que "se convirta nun concurso de referencia para xóvenes promesas". A segunda edición celebrarase en setembro de 2012, por expreso desexo dos organizadores.

Horta urbana ecolóxica

mércores, 5 set 2012

A concellería de Xuventude convoca novos obradoiros de horta urbana que se celebraran os vindeiros meses nos exteriores da Casa da Xuventude.Entre os obxectivos do taller figuran dotar dos coñecementos precisos para crear hortas de xeito autónomo.

Huerta urbana ecológica

mércores, 5 set 2012

La concejalía de Juventud convoca nuevos talleres de huerta urbana que se habían celebrado los próximos meses en los exteriores de la Casa de la Juventud. Entre los objetivos del taller figuran dotar de los conocimientos precisos para crear huertas de manera autónoma.

El Ayuntamiento patrocinará el segundo Concurso de Violín Ciudad de Vigo que incluirá la modalidad de violonchelo

mércores, 5 set 2012

El Concurso de Violín Ciudad de Vigo volverá a contar en su segunda edición con el apoyo del Ayuntamiento de Vigo. Así lo anunció hoy miércoles el regidor después de recibir a los organizadores de un certamen que este año, en su primera edición, "fue un éxito de participación y calidad muy importante", destacando la presencia de participantes llegados de toda Galicia. Los organizadores pretenden ampliar este certamen al violonchelo y ampliarlo a tres días con el objetivo, dijo el regidor, de que "se convirta en un concurso de referencia para jóvenes promesas". La segunda edición se celebrará en septiembre de 2012, por expreso deseo de los organizadores.

El Ayuntamiento colabora en la recuperación y puesta en valor de la microtoponimia en las parroquias

mércores, 5 set 2012

Un protocolo de colaboración firmado entre Ayuntamiento de Vigo, las comunidades de montes de Cabral, Comesaña, Candeán y Zamáns, además de la Entidad Menor de Bembrive, facilitará la recogida y puesta en valor de la microtoponima en estas parroquias para evitar la pérdida de esta riqueza patrimonial. Tal y como afirmó el regidor, la aportación municipal es de 16.000 euros, y se contratarán 3 personas para hacer el trabajo de campo.

Vigo cuenta este curso con 500 plazas en escuelas infantis con finanzamento municipal

mércores, 5 set 2012

El Ayuntamiento de Vigo dedica 1,4 millones de euros en la oferta de cerca de 500 en las seis escuelas infantiles que financia totalmente y en la que tiene conveniada con el Consorcio Gallego de Bienestar, la de la calle Palencia. El alcalde avanzó hoy miércoles que los centros de Casiano Martínez y Tomás Alonso abrirán sus puertas el 28 de septiembre, mientras que las de Santa Cristina de Lavadores, Atalaia, Santa Marta y Costera-Saiáns empiezan a funcionar mañana.