venres, 12 setembro 2008

O alcalde e o secretario xeral de comunicación inauguran a Segunda Mostra de Cine Arxentino en Galicia

venres, 12 set 2008

A Secretaría e o Consorcio Audiovisual de Galicia, en colaboración co Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Arxentina (INCAA) e a Alcaldía de Vigo, promoven a 2ª Mostra de Cine Arxentino en Galicia que se desenvolverá desde hoxe ata o 19 de setembro na cidade. Un total de seis filmes de recente produción conforman o ciclo que mañá sábado arrincará no Antigo Reitorado coa primeira proxección, Tacholas.

Mobilidade, Transportes e Seguridade

Bando tramitación da autorización municipal para o curso escolar 2008-09

venres, 12 set 2008

De conformidade có disposto no artº 3 da "Ordenanza Municipal reguladora do transporte regular especial de uso escolar", aprobada inicialmente polo Pleno Municipal en data 10 de abril de 1992 e, definitivamente polo Pleno Municipal en sesión de 11-09-1992, recórdase aos titulares das empresas de vehículos adicadas á realización do servicio de transporte escolar dentro do casco urbano, que antes do comenzo do vindeiro curso 2008-2009 (setembro 2008), deberán dispor da oportuna autorización municipal.