martes, 30 setembro 2003

O calendario fiscal de cobranza dos tributos do Concello non sufre variación

A Concellería de Economía e Facenda recalca que o Padrón de Vehículos de Tracción Mecánica iniciará a súa cobranza como ben sendo habitual no mes de marzo e o Imposto de Bens Inmobles no mes de setembro. Desde este departamento municipal queren aclarar que a modificación aprobada o pasado luns día 29 de setembro na Ordenanza Fiscal Xeral recupera a redacción vixente ata o ano 2000 que por problema de índole técnica fora rectificada, o que supón que non existe cambio algún nas datas de cobro.