xoves, 29 maio 2003

Consello da Xerencia de Urbanismo

O Consello da Xerencia de Urbanismo convocou unha sesión extraordinaria e urxente para tratar a aprobación inicial dunha modificación puntual do plan parcial do Parque tecnolóxico e loxístico de Vigo. A reunión será o venres 30 de maio ás 10:00 horas.