Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o xoves día 25 de outubro, ás 09.00 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte relación.

mércores, 24 out 2007
1.ACTA ANTERIOR .

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.MODIFICACIÓN DO DOMICILIO SOCIAL DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO 3 PERI IV-01 SAN ROQUE. EXPTE 4768/401.

3.MODIFICACIÓN DO DOMICILIO SOCIAL DA XUNTA DE COMPENSANCIÓN DO PERI II-05 ROCIO. EXPTE 4769/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

4.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS URBANÌSTICAS:

a)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS NON AXUSTADAS A LICENZA E INCOMPATIBLES COA ORDENACIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO MILLAREIRA Nº 1-ALCABRE. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 13536/423.

5.DAR CONTA DE EXPEDIENTE DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTO POLA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.33102/422.- EUROCIRCO

6.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.27706/422.- CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y
2.32172/422.- FORMATLANTICO GALLEGA DE FORMACION
3.32582/422.- LIMPIEZAS MEU LAR SL
4.32598/422.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A
5.32634/422.- RAMINOSA SL
6.61003/421.- MARIA PILAR DE CRUZ CARIDE
7.61365/421.- BERNARDO BORRAJO JAQUOTOT
8.56879/421.- VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION SA
9.57236/421.- INVERSIONES MACARO SA
10.60825/421.- LINO RODRIGUEZ MARQUEZ
11.58769/421.- EMILIO ESTEVEZ RODRIGUEZ
12.58929/421.- JOSE MANUEL MAGAZ LEDO
13.59475/421.- CONSTRUCCIONES HERMANOS ALONSO RODRIGUEZ
14.61024/421.- XOSE ANTON PEDRIDO FERNANDEZ E OUTROS
15.52323/421.- MARIA ELVA DAVILA PEREZ
16.54516/421.- GESTIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL
17.60019/421.- BERNARDO BORRAJO JAQUOTOT
18.60094/421.- BURKE 2000 SL
19.49721/421.- CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE
20.59647/421.- LIMPIEZAS MEU LAR SL
21.59662/421.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A
22.59759/421.- RAMINOSA SL
23.60479/421.- ANTONIO COMINGES CARVALLO
24.57596/421.- ANTONIO MARTINEZ ROMERO
25.50421/421.- PISO PILOTO S.L.
26.32317/422.- MUESTRALO SL
27.29165/422.- UNION FENOSA DISTRIBUCION SA
28.32538/422.- MARIA CRISTINA PEREZ FERNANDEZ
29.28162/422.- VALDOVIPAN SL
30.32838/422.- CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN, S.L.
31.29553/422.- DHL EXPRESS PONTEVEDRA SPAIN SL
32.32902/422.- RUTH ROKISKI PEREZ
33.53061/421.- DHL EXPRESS PONTEVEDRA SPAIN, S L
34.27015/422.- MANUEL PRIMO LAGO CARRERA
35.32420/422.- PELOS LOCOS SL
36.26378/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
37.27978/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
38.47043/421.- VODAFONE ESPAÑA SA
39.32364/422.- MOPAVI SL
40.23088/422.- XFERA MOVILES S.A.
41.28940/422.- VODAFONE ESPAÑA SA
42.28905/422.- DARIO ROMERO ABALDE
43.32665/422.- CONSTRUCCIONES DROVA S.L.

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.