Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 17 out 2007
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, do xoves 18 de outubro, a seguinte:
ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR .

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2.AMPLIACIÓN DA CANTIDADE GLOBAL DESTINADA A PRODUCTIVIDADE NO ORZAMENTO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE. 2673/407

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3. NOMEAMENTO DUN TÉCNICO DA ADMINISTRACIÓN XERAL COMO FUNCIONARIO INTERINO. EXPTE. 2698/407

4. NOMEAMENTO INTERINO DUN ARQUITECTO E DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SUBSTITUIR BAIXAS MATERNAIS. EXPTE. 2700/407

5. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.32944/422.- MASCOTAS AKUA S.L.
2.60787/421.- MARIA BELEN PEREIRA RODRIGUEZ
3.60965/421.- MARIA LUISA IGLESIAS ALVAREZ
4.61007/421.- PROMOCIONES UD 18, S.L.
5.60277/421.- REMEDIOS ESTEVEZ ALMON
6.50478/421.- PROARINES 7 SL
7.29420/421.- MARIA JOSE OTERO MOLINOS
8.36402/421.- REMEDIOS ESTEVEZ ALMON
9.52006/421.- PERFECTO ÁRIAS GONZÁLEZ
10.58608/421.- MANUEL VENTURA FERNANDEZ FERNANDEZ
11.59109/421.- JAVIER MARTIN ALONSO
12.57623/421.- BEATRIZ COUÑAGO OTERO
13.59804/421.- HOGAR Y CLINICA DE SAN RAFAEL
14.60933/421.- MASCOTAS AKUA S.L.
15.60777/421.- ANDREA ALONSO DUARTE
16.59190/421.- PROMOCIONES SEVERINO ESTÉVEZ COMESAÑA, S.L.
17.60997/421.- FEJOMA C.B.
18.49894/421.- MARGARITA REGUENGA SESTO
19.56407/421.- ROGELIO CAMESELLE FERNANDEZ
20.56916/421.- FLORENTINO PIÑEIRO RAMILO
21.58353/421.- JOSE MANUEL MARTINEZ SAYANES LOPEZ
22.59228/421.- OLGA ALVAREZ COMESAÑA
23.59508/421.- RECREATIVO MORAS VERDES SL
24.60776/421.- CÁNDIDO DURÁN PRESA
25.61150/421.- PIRSA O GROVE S A
26.60483/421.- JUAN JOSE FILGUEIRA ALONSO
27.48144/421.- MARIA ROSA ALVAREZ PEREZ
28.51911/421.- CANDIDO SALGUEIRO FIGUEIRAS
29.55629/421.- FOMENTO Y PROMOCIONES VIVENDIA, S.L.
30.56654/421.- TELMO CARRERA PEREZ
31.59928/421.- PROMOCIONES VITAL VIGO SL
32.58794/421.- RAMIRO CASAL ABOY
33.50235/421.- VIUCONSA
34.58478/421.- GRUPO ARINES 7 SL
35.59027/421.- VIGOURBE, S.L.
36.28330/422.- BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L.
37.32164/422.- COMERCIAL PERNAS SL
38.32477/422.- M & S FINANCIA CB
39.32654/422.- ADECCO TT SA
40.32557/422.- NETEL Y PRO SL
41.25027/422.- MC DONALDS SISTEMAS DE ESPAÑA
42.51016/421.- BENTELER AUTOMOVILE VIGO S.L.
43.44013/421.- RESTAURANTES MC DONALD`S
44.26882/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
45.26890/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
46.33645/421.- FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
47.48942/421.- FRANCE TELECOM ESPAÑA SA
48.59054/421.- AS ROTEAS, SL
49.31804/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A
50.28703/422.- M. ELENA COELLO NOVAS
51.28872/422.- MARIA CARMEN SASTRE ECHEVARRI

6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.