Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 3 mai 2006
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, do xoves 4 de maio,a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (20.04.06).

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. SOLICITUDE DE REVERSIÓN DE TERREO CEDIDO NA LICENZA OUTORGADA O 4.01.91 Á EMPRESA " VIGUESA DE CHATARRAS S.L. (EXPTE 4659/401).

3. APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DO DOMICILIO SOCIAL DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PERI II-05 ROCÍO. (EXPTE 4667/401).

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO POLÍGONO 4 PERI IV-01 S. ROQUE A-AREA DE REPARTO 2. (EXPTE 4553/401).

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE DEMORA NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL DO ENSANCHE –CIDADE CENTRAL DE VIGO, CONCERTADO COA EMPRESA CONSULTORA GALEGA S.L. (DOC.. 60045499).

6. DAR CONTA DE EXPEDIENTE DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTO POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA COA DATA 27.04.06, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 30816/422.- CIRCO D’EROS S.L.

7. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 29913/422.- GUANGPIN JIN
2. 30552/422.- INVERSIONES BASMAR S.L.
3. 55760/421.- MARGARITA MONTANS PIÑEIRO E OUTRO.
4. 55980/421.- MANUEL VALES BERTO
5. 38164/421.- DORALTA PROMOCIONES S.L.
6. 47073/421.- JOSE ANTONIO ARAUJO PEREZ
7. 52181/421.- MANUEL ALBERTE COBELO
8. 55490/421.- INVERSIONES BASMAR S.A.
9. 53616/421.- SUSANA CABALEIRO RODRIGUEZ
10. 55542/421.- NUGEVIG SL
11. 54320/421.- GUANGPIN JIN
12. 55092/421.- RIAZON SL
13. 21558/421.- AGUIAR Y VAL S.L.
14. 29555/422.- LUIS GARRIDO GONZALEZ
15. 29998/422.- MARLENIS ESTHER SANCHEZ MAURY
16. 30035/422.- ANDREA FERNANDEZ BASTOS
17. 30072/422.- GABRIEL ALVAREZ PEREIRA
18. 30073/422.- M LUCRECIA RODRIGUEZ UBEIRA
19. 30101/422.- CERVECERIA ATLANTICA C.B.
20. 30121/422.- MARIA JULIA DOMINGUEZ GESTEIRA
21. 30122/422.- ALMA MARIA ACUÑA CASTIÑEIRAS
22. 30126/422.- AMELIA GARCIA CARRERA
23. 30152/422.- MARIA MERCEDES MENA IZQUIERDO
24. 30164/422.- CARLOS ALBERTO TOBIO RODRIGUEZ
25. 30196/422.- M LUISA MONTENEGRO MARTIN
26. 30772/422.- MANUEL RODRIGUEZ ALONSO
27. 30921/422.- MARIA PILAR COSTA JUNCAL
28. 30648/422.- LIU YONGLIANG
29. 30083/422.- CUM LAUDE ABOGADOS SL
30. 27820/422.- ANGEL CORTES PADIN
31. 29937/422.- ALDO DOMINGO FERREIRA CARPENTIERI
32. 29538/422.- HERMANAS SAGRADO CORAZON Y DE LOS SANTOS ANGELES
33. 18085/422.- ANDRES MISA LAGO
34. 53441/421.- HERMANAS SAGRADO CORAZON JESUS SANTOS AN
35. 30146/422.- SALVADOR RODRIGUEZ LUCIO
36. 30163/422.- MANUELA RODRIGUEZ PEREZ
37. 30215/422.- FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CONDE
38. 26340/422.- FINCAS CORRAL VIGO SL
39. 28603/422.- A VIÑA DO CONDADO SL
40. 3231/422.- ERMITAS VISO ALVAREZ
41. 29619/422.- VEGO SUPERMERCADOS SA
42. 30974/422- MARCOS PEREZ GARCIA

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS