Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 28 de xullo de 2005, ás 9,30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

mércores, 27 xul 2005
De conformidade co establecido no artigo 11.l dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (14.07.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO PERI DO CALVARIO, DELIMITACIÓN DO SEU POLÍGONO 11 E DO SISTEMA DE ACTUACIÓN PARA A SÚA EXECUCIÓN (7088/411)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. APROBACIÓN INICIAL PROXECTO DE EXPROPIACIÓN POR TAXACIÓN CONXUNTA DE PROPIETARIOS NON INCORPORADOS Á XUNTA DE COMPENSACIÓN DA U.A. 2 PENÍS DE ARRIBA (180/413)

4. CESIÓN GRATUÍTA DE TERREO PARA ENSANCHE DO CAMIÑO PATEIRA-LAVADORES (44993/250)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN

a) VIVENDA EN ELDUAYEN 22, 3º B (173/431)

b) VIVENDA EN CRUZ VERDE 3 (217/431)

c) VIVENDA EN MISERICORDIA 1, 2º E (222/431)

6. APROBACIÓNS DEFINITIVAS DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN

a) VIVENDA EN CONSTITUCIÓN 3, 4º D (126/431)

b) EDIFICIO E ELEMENTOS COMÚNS EN CESTEIROS 10 (159/431)

c) ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA REAL, 14 (179/431)

d) VIVENDA EN FUNIL 1 (187/431/04)

e) VIVENDA EN POBOADORES 50 (193/431)

f) VIVENDA EN SAN BERNARDO 1, 1º D (225/431)

g) VIVENDA EN CRUCEIRO VELLO Nº 5, BOUZAS (231/431)

7. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28676/422.- JESUS GONZALEZ PEREZ
2. 53464/421.- ALVARÍN AVIÓN PROMOCIONES, S.L.
3. 53887/421.- GEO DISEÑO S.L.
4. 38987/421.- RESIDENCIAL AIRES SL
5. 52188/421.- CARLOS GARCIA COLMEIRO
6. 52189/421.- MIGUEL ANGEL RIAL CONDE
7. 51367/421.- LUIS QUINTAS SUAREZ
8. 52390/421.- MARIA JESUS PEREZ PRADO
9. 52816/421.- JULIA NOGUEIRA IGLESIAS
10. 52825/421.- RAIMUNDO CARIDE GRANDAL
11. 52971/421.- FLORA CARIDE LAGO
12. 53228/421.- JUAN LOPEZ BASTOS
13. 52725/421.- GRUPO FECH
14. 41352/421.- MANUEL GAYOSO ALVAREZ
15. 51892/421.- JESUS MANUEL DAVILA FERNANDEZ
16. 52461/421.- JOSE LUIS LEMOS VEGA
17. 53307/421.- GALORGO SA
18. 53406/421.- JOSE LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ
19. 51961/421.- JESUS GONZALEZ PEREZ
20. 29420/421.- PROSAMPAIO SL
21. 48589/421.- RODRIGUEZ CABO PROMOCIONES SL
22. 51023/421.- VIGO 65 S.L.
23. 51678/421.- HERMIDA GRAÑA, S.L.

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS