Escoitar
Persoal

Aprobación das bases de selección para a contratación laboral de diversos postos

<br />

venres, 16 abr 2010
Con data 12 de abril de 2010, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, adoptou acordo polo que se aproban as bases de selección para a contratación laboral por acumulación de tarefas durante un periodo de seis meses, de tres oficiais conductores/as, catro oficiais desbrozadores/as e doce operarios/as peóns, para reforzar os traballos de limpeza e coidado dos areais da cidade e os seus accesos, con motivo da preparación da tempada de baño correspondente ao presente ano.
As bases para consulta están no taboleiro de edictos da Casa do Concello, así como na paxina web municipal www.vigo.org.
O prazo de presentación de instancias que se realizará no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, será de cinco días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio.