xoves, 26 xaneiro 2012

O goberno local inicia a tramitación do orzamento municipal para 2012

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicou que nos próximos días trasladará aos grupos politicos o borrador de orzamento municipal para 2012, unha vez a Comisión Nacional de Administración Local -celebrada onte en Madrid, coa presencia de Caballero- aclarou algunhas medidas de financiamento local. Tras a redacción dos informes técnicos, o rexedor prevé levar as contas á súa aprobación inicial en Xunta de Goberno Local.

O alcalde asegura que a FEMP avala a decisión de non aceptar competencias impropias como o pago dos terreos para a Cidade da Xustiza

xoves, 26 xan 2012

A Comisión Nacional de Administración Local da FEMP avalou a decisión do Goberno municipal de non asumir competencias impropias que non teñan finanzamento, como é o caso da compra de terreos que a Xunta esixe ao Concello de Vigo para construír a Cidade da Xustiza. Así o explicou o rexedor e vicepresidente primeiro da Femp, logo da xuntanza mantida onte, mércores, en Madrid. Caballero, asimesmo, avanzou que o Goberno Central asumiu a elaboración dunha lei para determinar competencias que eviten duplicidades de obrigas que, na maior parte dos casos, se lle esixen aos concellos sen base legal algunha.

II Seminario de Emerxencia Social

xoves, 26 xan 2012

O Verbum acolle o venres día 27 o II Seminario de Emerxencia Social que organiza a Comisión de Incorporación Social do PLDA – Plan Local sobre Drogodependencias e outras Adicións- e que inaugura ás 9.15 horas a concelleira de Políticas Sociais, Isaura Abelairas.

El gobierno local inicia la tramitación del presupuesto municipal para 2012

xoves, 26 xan 2012

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicó que en los próximos días trasladará a los grupos políticos el borrador de presupuesto municipal para 2012, una vez que la Comisión Nacional de Administración Local -celebrada ayer en Madrid, con la presencia de Caballero- aclaró algunas medidas de financiación local. Tras la redacción de los informes técnicos, el regidor prevé llevar las cuentas a su aprobación inicial en Junta de Gobierno Local.

El alcalde asegura que la FEMP avala la decisión de no aceptar competencias impropias como el pago de los terrenos para la Ciudad de la Justicia

xoves, 26 xan 2012

A Comisión Nacional de Administración Local de la FEMP avaló la decisión del Gobierno municipal de no asumir competencias impropias que no tengan financiamiento, como es el caso de la compra de terrenos que la Junta exige al Ayuntamiento de Vigo para construir la Ciudad de la Justicia. Así lo explicó el regidor y vicepresidente primero de la Femp, luego de la junta mantenida ayer, miércoles, en Madrid. Caballero, asimismo, avanzó que el Gobierno Central asumió la elaboración de una ley para determinar competencias que eviten duplicidades de deberes que, en la mayor parte de los casos, si le exigen a los ayuntamientos sin base legal alguna.