Escoitar
Anuncio Persoal

Contratación dun médico para a unidade asistencial CEDRO

<br />

venres, 16 xuñ 2006
Posto de traballo: médico.

Duración contrato: período vacacional correspondente ó ano 2006.

Titulación: licenciado en medicina.

Experiencia: valorarase experiencia con drogodependientes e/ou en unidades de saúde mental.

Máis información na oficina de Persoal do Concello de Vigo,tfno: 986810164

Prazo de presentación de solicitudes: as persoas interesadas presentarán a solicitude acompañada do correspondente curriculum, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, no prazo de tres días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación do presente anuncio na prensa.