Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 14 xuñ 2006
De conformidade co establecido no artigo 11.1 dos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a sesión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do xoves 15 de xuño, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (25.05.06)

DEBATE SOBRE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. UE I-02 REGUEIRO. CAMBIO DO SISTEMA DE COMPENSACIÓN A CONCERTO E PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN . APROBACIÓN INICIAL. EXPTE 4649/401.

3. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR D. JOSÉ PIÑEIRO OROSA E D. MÁXIMO GONZALEZ PAZ Ó ACORDO DE REVISIÓN DE OFICIO REALIZADO POLA SESIÓN DE 26.12.05 DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL. EXPTE 4584/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

4. APROBACIÓN DO PREGO DE CONDICIÓNS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA O ALLEAMENTO DO APROVEITAMENTO URBANÍSTICO ATRIBUÍDO AO CONCELLO NO POLÍGONO DELIMITADO POLAS RÚAS S. XOAN E PADRE CELSO (PROCEDEMENTO ABERTO, FORMA CONCURSO) E APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN (EXPTE 4582/401).

5. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR OBRAS NON AXUSTADAS Á LICENZA NO CAMIÑO ROZO Nº 53. EXPTE 13087/423.

6. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA DE DATA 11.05.06 RECAÍDA NO R.C.A. P.O. 4980/2003 INTERPOSTO POR "INVERSIONES CANAIMA S.L." CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO DE 9.10.2003 DESESTIMATORIO DA PETICIÓN DE CUMPRIMENTO DE CONVENIO URBANÍSTICO DE 3.2.98 EN RELACIÓN COA PARCELA DO ANTIGO COLEXIO DE CLUNY EN GRAN VÍA. DESESTIMATORIA.

b) SENTENZA DE DATA 15.12.05 RECAÍDA NO R.C.A. 02/0004975/2002 INTERPOSTO POR D. LAUREANO BARREIRO ALONSO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA POLA XUNTA DE GALIZA-DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO DAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN E CULMINACIÓN DO EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANISTICA E CESE DE ACTIVIDADE POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA POR PARTE DA ENTIDADE MERCANTIL "PUERTAS Y MOLDURAS ALBA S.L.". ESTIMA PARCIALMENTE O RECURSO.

c) AUTO DE DATA 22.05.06 RECAÍDO NAS MEDIDAS CAUTELARES 0004085/2006 INTERPOSTO POR COLEXIO OFICIAL DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS DE PONTEVEDRA NA QUE SOLICITA A SUSPENSIÓN CAUTELAR DA APLICACIÓN DA "ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CAPTACIÓN E APROVEITAMENTO DA ENERXIA SOLAR PARA USOS TERMICOS EN EDIFICACIÓNS E INSTALACIÓNS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO". DESESTIMA A PETICIÓN DE SUSPENSIÓN CAUTELAR.

7. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 29939/422.- MARIA JOSE ESTEVEZ COVELO
2. 30560/422.- JOSE ANTONIO FRAGA REVERTER
3. 30976/422.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
4. 54227/421.- JULIO RODRIGUEZ MEILAN
5. 55337/421.- ISABEL PEREZ FOLGAR
6. 55770/421.- ANDRES BENITO ANDRE RENDO
7. 55960/421.- VANESSA ALEJAN GARCIA MOSQUERA
8. 56228/421.- JESUS GARCIA ROUCO
9. 56605/421.- PROMOCIONES VIVEN PLAZA SL
10. 56620/421.- POLICLINICO VIGO SA
11. 46806/421.- PROVIVENDI INVERSIONES SL
12. 51764/421.- JOSEFA RODRIGUEZ GONZALEZ
13. 49345/421.- CONSTRUCCIONES MOPELO SL
14. 50395/421.- COTOS GALLEGOS DE PROMOCION Y GESTION SL
15. 50396/421.- COTOS GALLEGOS DE PROMOCION Y GESTION SL
16. 44064/421.- DINAK SA
17. 52859/421.- ISMAEL GARCIA CRESPO
18. 55698/421.- MARIA NIEVES RODRIGUEZ BLANCO
19. 56205/421.- UNIVERSIDADE DE VIGO
20. 52847/421.- LUIS CARIDE GRANDAL
21. 53322/421.- MARIA PACIO PEREZ
22. 54649/421.- EVA MARIA ALONSO BASTOS
23. 55004/421.- MIGUEL ANGEL POSADA SUAREZ
24. 55128/421.- MARIA RODRIGUEZ COSTAS
25. 55175/421.- MARIA ROSARIO VEIGA SALGUEIRO
26. 55213/421.- JOSE RAMON MARTINEZ ESTEVEZ
27. 55319/421.- GENEROSA ABALDE VILLAR
28. 55699/421.- VICTOR CABALEIRO FERNANDEZ
29. 50559/421.- JOSEFA FERNANDEZ ALONSO Y OTRO
30. 53712/421.- JOSEFA LAGO RODRIGUEZ
31. 54576/421.- ERNESTO FERNANDEZ ALVAREZ
32. 54924/421.- ANDRES ANDRE RENDO
33. 55336/421.- ISABEL PEREZ FOLGAR
34. 54378/421.- MARIA JOSE ESTEVEZ COVELO
35. 54494/421.- HENNES & MAURITZ S.L.
36. 55519/421.- JOSE ANTONIO FRAGA REVERTER
37. 56080/421.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
38. 54398/421.- CARMEN LAGO COMESAÑA
39. 54399/421.- MARIA CARMEN GONZALEZ LOPEZ
40. 54885/421.- PILAR ARGIBAY GARRIDO
41. 54979/421.- CONCEPCIÓN FERNANDEZ PEREZ
42. 54420/421.- CONSTRUCCIONES GRIAL S A
43. 55088/421.- JESUS BETANZOS LAGO
44. 29258/422.- IRIA TERRE GONZALEZ
45. 29596/422.- JESUS VILA GARCIA
46. 29812/422.- EVA LOSADA GONZALEZ
47. 29983/422.- BETSABE SOLANGE
48. 29985/422.- TONIMAN CAFETERIA SL
49. 30012/422.- JAVIER FERNANDEZ SOUSA
50. 30019/422.- EMILIO ANTONIO SONEIRA VEIGA
51. 30021/422.- ANITA FERREIRA MARTINEZ
52. 30022/422.- SALAZONES TRAVIESO, CB
53. 30036/422.- CAROLINA CORDERO SANTAMARIA
54. 30107/422.- FARO PROYECTO RUR S.L.
55. 30225/422.- JOSE ANTONIO ESTEVEZ ARAUJO
56. 30403/422.- CAPRI C.B.
57. 30419/422.- PATICAR HOTEL, S.L.
58. 30545/422.- ESTUDIOS MEGA, S.L.
59. 30639/422.- ANGEL LORENZO PRADO
60. 30663/422.- CELSA VAZQUEZ VAZQUEZ
61. 30708/422.- ROSA BALEIRON BALEIRON
62. 30724/422.- ALEJANDRO LAGO VAZQUEZ
63. 30838/422.- TONAN MOTOS SL
64. 25776/422.- LUA GRAFICA SL
65. 30452/422.- ELOISA RIAL GONZALEZ E ESPERANZA RONCERO GARCIA-NOBLEJAS
66. 30779/422.- ANA ISABEL COSTAS NUÑEZ
67. 30876/422.- MARIA ISABEL VEGAS GARRIDO
68. 27994/422.- COMERCIAL SOPINSA SL
69. 21547/422.- TIVERIUS PUB, S L
70. 31205/422.- CONSRAN, SL
71. 45662/421.- LUA GRAFICA SL
72. 55300/421.- ELOISA RIAL GONZALEZ
73. 25528/422.- INTEGRACON NORTE SL
74. 28919/422.- BORJA ROPERO BLANCO
75. 30372/422.- MARCOS CAO FERREIRA
76. 30619/422.- DA SILVA, MARTA FLORA
77. 27787/422.- GAMBUZA SL
78. 26891/422.- RETEVISION MOVIL S. A.
79. 26963/422.- RETEVISION MOVIL S. A.
80. 35409/421.- RETEVISION MOVIL S.A.
81. 48279/421.- RETEVISION MOVIL S. A.
82. 22284/422.- CARMEN DOMINGUEZ DA SILVA
83. 38437/421.- CARMEN DOMINGUEZ DA SILVA
84. 29540/422.- LABORATORIO GOBERNA S.L.

8. DAR CONTA DE EXPEDIENTE DE INNECESARIEDADE DE LICENZA DE PARCELACIÓN RESOLTO POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACION DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 56704/421.-CARLOS SACO DULANTO.