Escoitar

Vigo, nas "Cidades españolas comprometidas con acelerar a eliminación da hepatite C"

O Pleno celebrado este mércores asumiu o compromiso, plasmado nunha declaración institucional presentada pola Alianza para a eliminación das hepatites víricas en España.

mércores, 28 xul 2021
Dr. Javier García-Samaniego, coordinador da Alianza para a eliminación das Hepatites víricas en España (AEHVE)
Dr. Javier García-Samaniego, coordinador da Alianza para a eliminación das Hepatites víricas en España (AEHVE)

"España ten a oportunidade de facer historia e converterse no primeiro país entre os desenvolvidos en acabar cun problema de saúde pública como a hepatite C. Desde abril de 2015, cando se puxo en marcha o Plan Estratéxico Nacional para a Abordaxe da Hepatite C ( PEAHC) no Sistema Nacional de Saúde ( SNS) e ata xuño de 2019, curáronse cos novos medicamentos máis de 130.000 pacientes, o que representa case a totalidade dos tratados e sitúanos, sen dúbida, á cabeza dos países da nosa contorna en esforzo terapéutico.

Con todo, a pesar destes excelentes resultados, estímase que no ámbito da poboación xeral que pasa por Atención Primaría aínda habería unhas 35.000 persoas virémicas. De igual forma, a taxa de diagnóstico da enfermidade non é aínda satisfactoria: polo menos 22.500 persoas poderían estar infectadas polo virus da hepatite C e non sabelo. E a todos eles habería que sumar as persoas diagnosticadas que, por un motivo ou outro, seguen sen ser tratadas.

Faise, por tanto, necesario desenvolver novas estratexias para consolidar e mellorar os resultados xa alcanzados e avanzar rapidamente cara ao reto marcado pola OMS para os países avanzados de lograr a eliminación, un desafío que España podería alcanzar en 2023. Neste esforzo a contribución das cidades é fundamental. Cunha alta densidade de poboación, as cidades representan a maior proporción de persoas que viven co virus da hepatite C. O risco e a vulnerabilidade á infección e reinfecciones son, así mesmo, maiores na contorna urbana e os novos casos concéntranse nos seus barrios, áreas metropolitanas e colectivos máis desfavorecidos.

Por iso, e porque todas as persoas con hepatites C teñen no noso país dereito a un tratamento que cura a enfermidade, as cidades españolas estamos nunha posición privilexiada para liderar accións que permitan acelerar a eliminación da infección, favorecendo o cumprimento das recomendacións marcadas pola Alianza para a Eliminación das Hepatites Víricas en España ( AEHVE) e a Asociación Española para o Estudo do Fígado ( AEEH).

E é por iso polo que nos adherimos a este documento de compromisos.

A nosa cidade comprométese a:

1. Desenvolver campañas de concienciación para favorecer o cribado da hepatite C na poboación de entre 40 e 70 anos de idade, onde se concentran a maioría dos casos non diagnosticados. Comprometémonos na nosa cidade para promover, difundir e estimular campañas propias e/ou de entidades colaboradoras para que todos os adultos neste tramo de idade fáganse a proba da hepatite C. Esta proba ten unha altísima rendibilidade diagnóstica, é sinxela, barata e realízase unha soa vez.
2. Contribuír ao obxectivo de lograr a simplificación do diagnóstico e tratamento, así como a súa descentralización, cruciais para a atención e curación dos colectivos máis vulnerables. Comprometémonos a poñer ao dispor da administración sanitaria autonómica os nosos centros de servizos sociais, de atención a inmigrantes, persoas sen fogar, etc., para que poidan converterse en dispositivos asistenciais para o diagnóstico rápido da infección polo virus da hepatite C nas poboacións de maior risco.
3. Implicar no obxectivo da eliminación da hepatite C ás Ong que traballan na nosa cidade cos colectivos máis vulnerables, favorecendo a interlocución e promovendo os espazos de encontro co sistema sanitario para achegar o diagnóstico aos grupos poboacionais de maior risco, normalmente máis afastados dos circuítos asistenciais habituais. Comprometémonos a traballar e tender pontes entre a administración e as ONG que traballan no ámbito dos HSH, programas de prevención de enfermidades de transmisión sexual, sida, etc.
4. Colaborar co cumprimento das condicións hixiénico-sanitarias dos establecementos e instalacións de tatuaxe, micropigmentación ou perforación cutánea piercing, desenvolvendo actuacións de información relacionadas coa hepatite C dirixidas tanto aos titulares destes centros como aos seus usuarios e colaborando coa administración sanitaria competente no seguimento dos requisitos marcados pola lei.
5. Desenvolver políticas de prevención que incidan nas prácticas de risco, incrementando o coñecemento xeral sobre a hepatite C na poboación xeral. Comprometémonos para iso a desenvolver campañas a través de talleres, medios propios, perfís de redes sociais e soportes exteriores de propiedade municipal, a fin de levar á poboación a mensaxe de que é e como se transmite a hepatite C, e sobre todo, como o seu tratamento convértea hoxe nunha enfermidade curable.
6. Promover políticas específicas de prevención nos colectivos máis expostos e vulnerables,
colaborando coas Ong que coñecen mellor a idiosincrasia destas poboacións. Comprometémonos con este fin para desenvolver e estimular a realización de talleres e charlas informativas, así como a producir material informativo como carteis, folletos, etc., que poidan apoiar este labor de divulgación, sensibilización e prevención.
7. Aglutinar a información necesaria para o desenvolvemento, medición e seguimento de indicadores de eliminación, que permitan coñecer os resultados dos programas levados a cabo e o avance da cidade no obxectivo final de acabar con este problema de saúde pública.
8. Compartir información e experiencias. Comprometémonos a unirnos para compartir experiencias e resultados, traballando como unha rede de cidades implicadas nun obxectivo común. Así mesmo, traballaremos para informar dos nosos progresos e promover a unión de novas cidades a esta rede, estimulando desta forma a aceleración da eliminación da hepatite C en España."

Descargar todas as imaxes