Escoitar

Abel Caballero: “Os municipios son a esencia da tolerancia”

O presidente da FEMP e a vicepresidenta primeira do Goberno presentaron este venres o programa “Municipios pola Tolerancia: Cara a unha mellor xestión da diversidade relixiosa”. No encontro, o alcalde abordou con Carmen Calvo os fondos europeos e a súa importancia para a recuperación do “difícil momento económico no país” así como a “conveniencia de que os concellos sexamos receptores de fondos europeos en magnitudes equivalentes ao noso peso, algo que xa está facendo o Goberno”.

venres, 7 mai 2021
Acto de presentación do programa na sede da FEMP en Madrid
Acto de presentación do programa na sede da FEMP en Madrid

O rexedor cualificou a xuntanza de satisfactoria ao poder trasladarlle á vicepresidenta a demanda das entidades locais. Caballero agradeceu o apoio institucional permanente de Carmen Calvo ao municipalismo e ás entidades locais e destacou que Municipios pola Tolerancia é un nome redundante, porque “os municipios somos en esencia tolerancia xa que na política da modernidade e na política de entender os movementos que subxacen e latexan en cada cidade e en cada territorio están os valores. E todos nos enriquecemos con esa diversidade”.

Abel Caballero fixo unha chamada de atención a permanecer no proceso de avance pero vixiantes aos retrocesos que se poden producir e sinalou que “unha parte da nosa función é entender a democracia, a convivencia, a tolerancia e a acción política institucional para avanzar, pero tamén para marcar puntos de non retroceso en ámbitos sensibles onde é tan fácil retroceder”. Así, agregou que "debemos evitar a confrontación política nesta cuestión e apostar pola colaboración, polo traballo pola convivencia".

Carmen Calvo puxo de relevo que "traballar pola diversidade relixiosa é traballar por unha democracia máis ampla e máis forte, unha democracia que poidamos legar" e avogou por “soster a democracia, ampliala e trasladala ás seguintes xeracións nas mellores condicións posibles”. Ao seu xuízo, “liberdade, igualdade e solidariedade son valores que van xuntos e a realidade do noso país é de diversidade. A diversidade é connatural á humanidade e a democracia nace para asumila, protexela e sostela”.

O programa “Municipios pola Tolerancia” é un programa para axudar aos gobernos locais a xestionar a diversidade relixiosa dunha maneira democrática, inclusiva e plural posto en marcha pola Fundación Pluralismo e Convivencia en colaboración coa FEMP e o apoio do Instituto de Dereitos Humanos da Universidade de Deusto. Os Concellos adheridos ata hoxe son os de Bilbao, Burgos, Cartaxena, Castelló, Fuenlabrada, Guadalaxara, Málaga e Valladolid. O programa está dirixido a todos os concellos que queiran visibilizar o seu compromiso coa aplicación duns principios básicos contidos nun documento denominado “Carta para a Xestión Municipal da Diversidade Relixiosa”, e proporciona aos municipios que a asinan as ferramentas e recursos necesarios para mellorar a súa xestión cotiá desta realidade.

Os municipios adheridos á Carta asumen o compromiso de orientar a súa xestión ao cumprimento dunha serie de principios e obxectivos, entre eles o recoñecemento da diversidade relixiosa como unha expresión da riqueza cultural e o pluralismo da sociedade; a garantía do exercicio da liberdade de relixión, así como a promoción das condicións para que a igualdade e a liberdade das persoas e dos grupos en que se integran sexan efectivas; e a eliminación de toda forma de discriminación inxustificada baseada nas crenzas, así como o fomento de políticas dirixidas a este fin. Outros puntos contidos na Carta son o fomento do respecto, a comprensión e a tolerancia cara á diversidade relixiosa; o impulso da coordinación e colaboración interadministrativas, establecendo canles de diálogo e acordos con outros municipios ou outras instancias administrativas; a adopción de mecanismos de consulta e participación das comunidades relixiosas para garantir a integración dos grupos minoritarios e evitar situacións conflitivas; e a promoción de espazos de diálogo e coñecemento mutuo entre as igrexas, confesións e comunidades relixiosas do municipio.

Os concellos asinantes teñen acceso a unha ferramenta de autodiagnóstico que lles proporciona información sobre o nivel de adecuación da súa xestión municipal aos principios e obxectivos da Carta; asesoramento técnico especializado en calquera momento; formación axustada ás súas necesidades; participación en foros de intercambio de experiencias entre municipios; e posibilidade de participar nun programa de avaliación externa para a mellora da xestión municipal da diversidade relixiosa e desenvolver os seus propios plans de mellora da man dun equipo de expertos.

 

 

 

 

 

Acto de presentación do programa na sede da FEMP en Madrid
Descargar todas as imaxes