Escoitar

Asuntos que tratará o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo na xuntanza do xoves

mércores, 12 mar 2003
1. ACTA ANTERIOR (27.02.03)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO ELEVA PROPOSTA Ó PLENO:

2. MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN ESPECIAL E CATÁLOGO COMPLEMENTARIO DE EDIFICIOS, CONXUNTOS E ELEMENTOS A CONSERVAR, CUARTEIRÓN Nº 51 (U.A. POBO GALEGO).- ACLARACIÓNS DO ACORDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. RATIFICACIÓN PERSONAMENTO NO R.C.A. Nº 56/03 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª BEGOÑA ELOSUA BITERI CONTRA RESOLUCIÓN DE 19.12.02 DE DECLARACIÓN DE RUÍNA DO INMOBLE SITO NA PRAZA DE COMPOSTELA Nº 21

4. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO DOCENTE E INFRAESTRUCTURA VIARIA DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE VIGO

5. APROBACIÓNS DEFINITIVAS:

a) DELIMITACIÓN DE POLÍGONO NAS RÚAS SAN XOAN E PADRE CELSO

b) PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DA U.A. IV DO PERI IV-05 TRAVESÍA DE VIGO-ARAGÓN

6. DELIMITACIÓN DE POLÍGONO NA RÚA TOMÁS PAREDES.- DESISTIMENTO

7. APROBACIÓN DE INFORME EMITIDO A SOLICITUDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA PARA SURTIR EFECTOS NO R.C.A. 02/4791/99


8. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA NO CAMIÑO CRUCEIRO, 30-CASTRELOS (11837/423)

b) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 05.12.02, QUE RESOLVEU EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA AVDA. DA FLORIDA, 66 (11873/423)

c) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 10.01.02, QUE RESOLVEU EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN TEIS-CACHARELA Nº 62 (9032/423)
d) DECLARACIÓN DE CADUCIDADE DA ACCIÓN MUNICIPAL DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA SIMONA S/N-VALADARES (5718/423)


9. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENCIA Nº 63, DO 24.01.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6165/98 INTERPOSTO POR D. JESÚS FERNÁNDEZ CABALEIRO CONTRA RESOLUCIÓN DE 15.05.98 RELATIVA A EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 5050/423.- DESESTIMATORIA

b) SENTENCIA Nº 74 DO 30.01.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 6032/98 INTERPOSTO POR D. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ-SABUGO FERNÁNDEZ CONTRA ACORDO PLENARIO DE 16.04.98 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN ESPECIAL DO PORTO.- ESTIMATORIA EN PARTE

c) SENTENCIA Nº 38 DO 18.02.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 8/02 (P.O.) INTERPOSTO POR “PROMOCIONES ALVEIGA, S.L.” CONTRA ACORDO DE 22.11.01 RELATIVO A EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 9678/423.- DESESTIMATORIA


10. EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

1. 22429/422.- Mª JOSÉ GUTIÉRREZ BARRA.
2. 38707/421.- Mª JOSÉ GUTIÉRREZ BARRA.
3. 42078/421.- “PROMOCIONES LAS TRAVIESAS, S.L.”
4. 45494/421.- “PROMOCIONES FLOR CIES, S.L.”
5. 45503/421.- HIGINIO RODRÍGUEZ ABALDE.
6. 45640/421.- REINALDO LÓPEZ LÓPEZ.
7. 45715/421.- “TOTALFINAELF ESPAÑA, S.A.”
8. 45372/421.- ALBERTO GONZÁLEZ ALONSO.
9. 41203/421.- “PROMOCIONES J.M. ESTÉVEZ, S.L.”
10. 44121/421.- “TEIFRO, S.L.”
11. 32975/421.- NEMESIO COMESAÑA ABALDE E OUTRA.
12. 40921/421.- ENRIQUE RODRÍGUEZ TORRES.
13. 44524/421.- JOSEFA RAQUEL PAZÓ GARRIDO.
14. 44580/421.- BEGOÑA MOLARES RODRÍGUEZ E OUTRO.
15. 30762/421.- PAULA ÁLVAREZ MÍGUEZ.
16. 37594/421.- “CAFETERÍA REGUERA, C.B.”
17. 39908/421.- ANGEL CABANELAS RODRÍGUEZ.
18. 41389/421.- MARÍA VICTORIA GUERRA GARCÍA.
19. 42487/421.- “EXTRACO, S.A.”
20. 42608/421.- ANA MARÍA GÓMEZ DAPONTE.
21. 44116/421.- JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ COMESAÑA.
22. 45361/421.- JUAN MANUEL COSTAS PRADO.
23. 45384/421.- AMELIA GONZÁLEZ MOLARES.
24. 45079/421.- JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
25. 45254/421.- “CONSTRUCCIONES CYSER, S.L.”
26. 40788/421.- ANA TOJEIRO REGO.
27. 45055/421.- “PIRSA O GROVE, S.A.”
28. 45048/421.- BALDOMERO MALLADA DÍAZ.
29. 44118/421.- Mª CONCEPCIÓN TOJO ROMERO.
30. 44603/421.- “ANISA ARTESANOS, S.L.”
31. 45126/421.- FLORA ALONSO LAGO.
32. 45280/421.- FERNANDO ALONSO RODRÍGUEZ.
33. 42096/421.- “DIÓCESIS DE TUI VIGO”
34. 25433/422.- “COMERCIAL TEXTIL MOVITEX, S.L.”
35. 25566/422.- NIEVES PEREIRA RODRÍGUEZ.
36. 25669/422.- “MULTISEGUROS FLORIDA, S.L.”
37. 25698/422.- “AUTO CARIBE, S.L.”
38. 25877/422.- JOSÉ MANUEL OTERO FRAGUEIRO.
39. 25878/422.- MINGFA LIN.
40. 25888/422.- JOSÉ CARLOS DOCAMPO COSTAS.
41. 25890/422.- ANA ISABEL ARAUJO ARESES.
42. 25905/422.- “OBRADOIRO DAS TIC, S.L.”
43. 25906/422.- MARÍA MERCEDES PAMPILLÓN CONDE.
44. 23527/422.- “LOUZAN, S.L.”
45. 40740/421.- “LOUZAN, S.L.”
46. 23678/422.- “VIDEO CLUB AGUIA AZUL, S.L.”
47. 23979/422.- PAULA PÉREZ GONZÁLEZ.
48. 24525/422.- SONIA FERNÁNDEZ BARGIELA.
49. 23850/422.- ROSANA LORENZO LAGE.
50. 24083/422.- “MARIN CONSULTING, S.L.”
51. 24932/422.- SANTIAGO ALONSO MONTENEGRO.
52. 23951/422.- MARÍA ASUNCIÓN ILARRI JUNQUERA.
53. 24940/422.- “PARKAR ALMACENES DECORACIÓN, S.L.”
54. 20169/422.- CARMEN ALBERTE ÁLVAREZ. (DESESTIMACIÓN)
55. 17294/422, 27879/421.-“A.C.D. GRUPO DE EMPRESA CITRÖEN” (DESESTIMACIÓN)
56. 24547/422.- “SACYR, S.A.” (REM. MEDIO AMBIENTE)
57. 19123/422.- “ENTREPOT NAVAL, S.L.” (REM. MEDIO AMBIENTE)
58. 23131/422.- “CHARME COLÓN VIGO, S.L.” (RECTIFICACIÓN)
59. 39821/421.- “CHARME COLÓN VIGO, S.L.” (RECTIFICACIÓN)
60. 25644/422.- Mª DOLORES GONZÁLEZ OUVIÑA. (RECTIFICACIÓN)

11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS