mércores, 23 setembro 2020

O Concello de Vigo abre un novo punto exclusivo de empadroamento

Vigo contará cun servizo exclusivo para atender a todas aquelas persoas que queiran empadroarse na cidade. Ante o aumento da demanda, o Concello decidiu abrir un punto físico dedicado tan só a estas solicitudes, mentres que as outras tres xanelas actuais atenderán os trámites de renovacións, modificación de datos persoais e cambios de residencia.

A FEMP prepara unha proposta que complemente a de Facenda incluíndo o Fondo de Transportes e o de 5.000 millóns que contemplaba o Real Decreto

mércores, 23 set 2020

Abel Caballero: “Todo o que contempla a proposta do Ministerio é urxentísimo. E é imprescindible o fondo de 5.000 millóns, o fondo de transportes e poder usar os remanentes”. ”A FEMP non renuncia a nada”, subliña o alcalde e presidente da Federación na Xunta de Portavoces Extraordinaria celebrada este mércores