martes, 25 febreiro 2014

200 centros educativos e 15.000 persoas participan nos cursos de educación vial da Policía Local

O equipo de Educación Vial da Polícia Local desenvolve actividades educativas e formadoras destiñadas a colectivos moi variados. Alumnos de educación infantil primaria, secundaria, persoas con necesidades educativas especiais ou sesións informativas en distintas asociacións son algunhas das accións preventivas que desenvolve o Concello a través da Policía Local.