luns, 20 xaneiro 2014

O goberno local arranca o proceso inversor de 10 millóns de euros para 2014

O alcalde avanzou un plan de investimentos para os próximos meses cun importe total de 10 millóns de euros que, na súa opinión, serán "gran xeradoras de emprego". Este montante é resultado da suma dos 5,9 millóns do superávit de 2012 e os investimentos de Aqualia para 2014, que superan os 4 millóns de euros. Engadiu que a estes investimentos haberá que engadir os previstos no documento de orzamentos do exercicio 2014.