venres, 12 decembro 2008

A Concellería de Igualdade promove o uso non sexista dos xoguetes coa campaña "Imaxina Vigo"

venres, 12 dec 2008

O vindeiro 15 de decembro comezará a campaña "Imaxina Vigo", promovida pola Concellería de Igualdade do Concello de Vigo, co obxectivo de promover o uso non sexista dos xoguetes nunhas datas marcadas pola súa adquisición. "Necesitamos superar o reparto tradicional de roles e o mantemento dos estereotipos sexistas que aínda se plasma nos catálogos das xogueterías", subliñou este venres a concelleira de Igualdade, Iolanda Veloso.

A rúa Velázquez Moreno acolle o terceiro panel do programa "O espello da memoria"

venres, 12 dec 2008

Co obxectivo de amosar á cidadanía unha parte fundamental do patrimonio fotográfico da cidade, e en particula do Arquivo Pacheco, xa está instalado o terceiro panel do proxecto "O espello da memoria", impulsado pola Tenencia de Alcaldía e a Concellería de Cultura do Concello de Vigo. Ubicado na rúa Velázquez Moreno, o monolito consta dunha fotografía da autoría de Pacheco que leva por título "Cinema Royalty", en referenza ao cine que existíu neste emprezamento, e un texto explicativo en galego, castelán e inglés.

O Are More percorre diferentes escenarios nos seus catro últimos días para achegarse a un público variado

venres, 12 dec 2008

Os vindeiros catro días, o festival Are More 2008, organizado pola Concellería de Cultura, percorrerá distintos escenarios da cidade, achegando a música aos públicos máis variados. O sábado, 13 de decembro a Ensamble Music-Walk actuará no Auditorio Martín Códax; o domingo 14 de decembro a homenaxe a Eduardo Soutullo, protagonizada pola pianista Rasa Jakutybe Biveiniene, terá lugar nas instalacións do Real Club Náutico; o luns 15 de decembro a igrexa María Auxiliadora acollerá o concerto da Ensamble Vocal Niniwe, e o martes, 16 de decembro, o concerto de clausura terá lugar tamén na igrexa María Auxiliadora a cargo de Bridget Bazile & The Monnwalk Singers.

La Concellería de Igualdad promueve el uso no sexista de los juguetes con la campaña "Imagina Vigo"

venres, 12 dec 2008

El próximo 15 de diciembre comenzará la campaña "Imagina Vigo", promovida por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vigo, con el objetivo de promover el uso no sexista de los juguetes en unas fechas marcadas por su adquisición. "Necesitamos superar el reparto tradicional de roles y el mantenimiento de los estereotipos sexistas que aún se plasma en los catálogos de las jugueterías", subrayó este viernes la concejala de Igualdad, Iolanda Veloso.

La calle Velázquez Moreno acoge el tercer panel del programa "El espejo de la memoria"

venres, 12 dec 2008

Con el objetivo de mostrar a la ciudadanía una parte fundamental del patrimonio fotográfico de la ciudad, y en particular del Archivo Pacheco, ya está instalado el tercer panel del proyecto "El espejo de la memoria", impulsado por la Tenencia de Alcaldía y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vigo. Ubicado en la calle Velázquez Moreno, el monolito consta de una fotografía de la autoría de Pacheco que lleva por título "Cine Royalty", en referencia al cine que existió en este emplazamiento, y un texto explicativo en gallego, castellano e inglés.

El Are More recorre diferentes escenarios en sus cuatro últimos días para acercarse a un público variado

venres, 12 dec 2008

Los próximos cuatro días, el festival Are More 2008, organizado por la Concejalía de Cultura, recorrerá distintos escenarios de la ciudad, acercando la música a los públicos más variados. El sábado, 13 de diciembre el Ensamble Music-Walk actuará en el Auditorio Martín Códax; el domingo 14 de diciembre el homenaje a Eduardo Soutullo, protagonizada por la pianista Rasa Jakutybe Biveiniene, tendrá lugar en las instalaciones del Real Club Náutico; el lunes 15 de diciembre la iglesia María Auxiliadora acogerá el concierto de la Ensamble Vocal Niniwe, y el martes, 16 de diciembre, el concierto de clausura tendrá lugar también en la iglesia María Auxiliadora a cargo de Bridget Bazile & The Monnwalk Singers.