venres, 28 xaneiro 2005

Xunta de Goberno Local

venres, 28 xan 2005

Convócase a Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 31 de xaneiro de 2005, quince minutos despois da sesión plenaria convocada para o mesmo día en 1ª convocatoria e trinta minutos despois en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación.