Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión extraordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 28 de xaneiro de 2005, ás 8,30 horas en primeira convocatoria, e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

xoves, 27 xan 2005
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (13.01.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. APROBACIÓNS INICIAIS:

a) MODIFICACIÓN DO ESTUDIO DE DETALLE IV-02 PALENCIA (9456/411)

b) PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO PERI DA U.A. 3 CASÁS (4546/401)

3. RECEPCIÓN DE OBRAS ORDINARIAS NA RÚA JUÁN RAMÓN JIMENEZ, ENTRE TORRECEDEIRA E MARQUÉS DE VALTERRA (4435/401)

4. RECEPCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN NA U.A. ROUPEIRO (4525/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA AVDA. DA MARINA ESPAÑOLA Nº 26 (12305/423)

6. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 27603/422.- TUYPAN, S.L.
2. 50588/421.- TEIFRO S.L.
3. 50905/421.- VICENTE VALVERDE MISA
4. 51706/421.- CAROLINA PLAZA BARAZAL
5. 52099/421.- SERVICIOS MARSERO S.L-
6. 52120/421.- DIZ FORMOSO S.L.
7. 52247/421.- GALLEGAS, PROMOCIONES S.A.
8. 48554/421.- CESAR GOMEZ LOPEZ
9. 49001/421.- ROCASSE PROMOCIONES SL
10. 49887/421.- MARBER SL
11. 50235/421.- VIUCONSA
12. 42027/421.- DIEGO RIVAS ALONSO
13. 48611/421.- JOSE MANUEL PEREZ ARCA
14. 48659/421.- JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ
15. 49559/421.- ALFONSO ALONSO NOVOA
16. 47885/421.- PROYECTOS E INVERSIONES EUROCASA SL
17. 50114/421.- JOSE FERRERO ALDEA
18. 51221/421.- SALVADOR REGUEIRA RODRIGUEZ
19. 51875/421.- TODO FINANCIACION SL
20. 49560/421.- TUYPAN SL
21. 47240/421.- SAMPACOUTO SL
22. 49895/421.- PROMOCIONES URBANAS LAXAS SL
23. 47595/421.- GRAN GARAGE COMPOSTELA,S.A
24. 51102/421.- AEDIFICATOR S.L.
25. 40340/421.- ROGELIO FIGUEROA DOMINGUEZ
26. 47456/421.- JOSE CUSTODIA BOULLOSA
27. 47471/421.- IBERCAJA - CAMP
28. 49451/421.- CAJA DE AHOROS Y PENSIONES DE BARCELONA
29. 51101/421.- TERESA ELBA GONZALEZ OTERO
30. 51103/421.- ANTONIO BENAVIDES CASTRO
31. 50156/421.- MARIA GUADALUPE FERNANDEZ ACUÑA
32. 51463/421.- M MERCEDES ABELLAS ROSENDE
33. 51894/421.- PRIETO BOUZADA PROMOCIONES S.L.
34. 45424/421.- M ANGELES IGLESIAS BARCIELA
35. 48538/421.- CASANUBES S.L.
36. 27790/422.- RICARDO MARCELINO CASAL
37. 27791/422.- IRIA DOMINGUEZ GARCIA
38. 27828/422.- M. JESUS CASAL BARROS
39. 27840/422.- IBERLOOK COMUNIDAD DE BIENES
40. 27875/422.- MARCOS MIGUELEZ ALVAREZ
41. 27876/422.- RESTAURANTE VILA DE ARCADE S.L.
42. 27887/422.- ALICIA SALES BASCOY
43. 27889/422.- TALLERES RODANOVA SL
44. 19915/422.- HNOS. RODRIGUEZ HOSTELERÍA, S.L.
45. 27561/422.- ISONOR PREVENCION
46. 28308/422.- TECESNOR SLL
47. 27124/422.- DIANA MONICA BRANNER MOURIÑO
48. 22312/422.- ANGEL ALBERTO OTERINO DOMINGUEZ
49. 27014/422.- CAFERALA SL
50. 28490/422.- JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
51. 33677/421.- HNOS. RODRIGUEZ HOSTELERÍA, S.L.
52. 27848/422.- CEMERCASA SL
53. 28286/422.- AGUMAR CB
54. 28144/422.- RAMALLADAS, SL
55. 50772/421.- RAMALLADAS SL
56. 12789/422.- M. CARMEN ROSENDO RODRIGUEZ
57. 27290/422.- NIUREIN SL
58. 27917/422.- ISMAEL FRANCISCO MONTORO TORRES
59. 27997/422.- BAÑOS FILMS SL
60. 27863/422.- MARIA ESTHER SUAREZ MARTINEZ
61. 28058/422.- FAUNA SALVAJE SOCIEDAD LIMITADA
62. 28080/422.- DEL JEQUE SL

7. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS