Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 19 set 2007
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR ( 06.09.07 ).


ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.TOMA DE COÑECEMENTO DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO ENSANCHE E CIDADE CENTRAL DE VIGO, E SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LICENZAS. EXPTE 10641/411.


ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3.EXPEDIENTES DA OFICINA DE INFRACCIÓNS:

a)EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA POR OBRAS SEN LICENZA NA RÚA CANIDO Nº 6-CORUXO. DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. EXPTE 12847/423.

4.TOMA DE COÑECEMENTO DE INFORMES:

a)CONSULTA DE "PIRSA VIGUESA S.L." SOBRE DESENVOLVEMENTO DO PERI II-01 FIGUEIRAS. EXPTE 10604/411.

b)LICENZAS URBANÍSTICAS SOBRE OBRAS E INSTALACIÓNS DE ESTACIÓNS BASE DE TELECOMUNICACIÓNS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO. EXPTE 32977/422.

5.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.32375/422.- SOUSA Y VAZQUEZ S.L.
2.32662/422.- EXACT SOFTWARE NOROESTE SL
3.32211/422.- THEMA FORMACION SL
4.54579/421.- CONSTRUCCIONES HERMANOS ALONSO RODRIGUEZ
5.58517/421.- DEHESA DE CABEZ RUBIA SL
6.59562/421.- DOS CUÑADOS MOAÑA, SL
7.60117/421.- TORRE DE VIGO SL
8.59950/421.- ALVAREZ LAGO SL
9.58137/421.- UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A.
10.55816/421.- DORINDA GONZALEZ FARO
11.59666/421.- GRUPO DAJADA SL
12.60098/421.- CENDON Y DOMINGUEZ VIGO S.L.
13.60118/421.- MARIA PAZ BARREIRO FERNANDEZ
14.60271/421.- ATLANTICO CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
15.60824/421.- PROVIVENDI INVERSIONES, SL
16.48981/421.- TAPICERIA VIGUESA S L
17.55628/421.- MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS
18.58804/421.- THEMA FORMACIÓN, S.L.
19.59080/421.- GARCIA GRAÑA, CB
20.59108/421.- SOUSA Y VAZQUEZ S.L.
21.59850/421.- REMESAL S.L.
22.32351/422.- GARCIA GRAÑA, CB
23.57739/421.- CONSTRUCCIONES Y PROMOCION MARIO PUENTES S.L.
24.57918/421.- CONSTRUCCIONES Y PROMOCION MARIO PUENTES S.L.
25.32865/422.- HUGO FRAGUAS IGLESIAS
26.32178/422.- GESTORES DE PREVENCION SL
27.32603/422.- FRANCISCO JAVIER ALVAREZ-NOVOA BEINER
28.24267/422.- R.CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.L
29.24268/422.- R.CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.L
30.26894/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.
31.33925/421.- FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.
32.34573/421.- TELEFONICA MOVILES
33.38298/421.- BROADNET CONSORCIO S.A.
34.38476/421.- FIRSTMARK COMUNICACIONES ESPAñA SA
35.38543/421.- CORCONTROL SA
36.40661/421.- 0 XFERA MOVILES S.A.
37.23845/422.- TELEFONICA SERVICIOS MOVILES SA
38.39434/421.- BANDA 26 SA
39.31804/422.- FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A
40.29291/422.- DANIS C.B.
41.32853/422.- SANORETO S.L.

6.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.