Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 12 set 2007
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, do xoves 13 de setembro, a seguinte:
ORDE DO DÍA:

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1.PROXECTO DE URBANIZACIÓN "PERI IV 09 BAIXADA A SAN ROQUE". APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE 4665/401.

2.OPERACIÓN XURÍDICA COMPLEMENTARIA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DO POLÍGONO 28 DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO CALVARIO. EXPTE 4766/401.

3.CESIÓN DA TITULARIDADE DOS VIAIS "3 d" E "3 g" E DA URBANIZACIÓN DOS VIAIS "1 a , "1 aa", "2 a", " 1 ee", " 3 d", "3 g", ACCESOS VG 20 DO PLAN PARCIAL DE NAVIA. EXPTE 4761/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

4.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.32278/422.- MOTOR MANÍA SHOW

5.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.30269/422.- ROSA MARIA PINTOS OTERO
2.60519/421.- EXCLUSIVAS ORALFI S.L.
3.59584/421.- MARIA TERESA ESTEVEZ ALONSO
4.57946/421.- MARIA CARMEN ALVAREZ JUSTO
5.58407/421.- LUIS ANTONIO BLANCO MONTERO
6.58553/421.- DOLORES RODRIGUEZ LAGO
7.58617/421.- MARIA RAQUEL FIGUEIRAS QUINTAS
8.59088/421.- CARMEN RODRÍGUEZ GIRÁLDEZ
9.59090/421.- MARIA PAZ BARREIRO FERNANDEZ
10.59851/421.- ENRIQUE CAMPO BETANZOS
11.60113/421.- MIGUEL ANGEL MARTINEZ GOMEZ
12.60195/421.- MANUEL FERNÁNDEZ BOSO
13.58621/421.- MARIA EMERITA COSTAS ALONSO
14.58927/421.- ANVAZGO SL
15.59294/421.- ANGEL RODRIGUEZ ROMERO
16.54997/421.- ROSA MARIA PINTOS OTERO
17.60243/421.- ESPERANZA FERNANDEZ ABALDE
18.58694/421.- MANUEL GARCIA LUACES
19.59155/421.- JULIO FERREIRA FUENTES
20.60264/421.- AMADEO BUGARIN PEREZ
21.28168/422.- JARROUCHIÑA C.B.
22.32708/422.- ANA MARIA MALBINA
23.32746/422.- MANUEL RIVEIRO RODRIGUEZ
24.32837/422.- EVA DIAZ PBREGON DE MURGA
25.31000/422.- TERESA MALVIDO BOUBETA
26.32193/422.- ANTONIOS MUEBLES SL
27.32360/422.- HUGO PEDROSA MARTINEZ
28.32691/422.- CAIXANOVA
29.30356/422.- ENMA LOPEZ REYES
30.55118/421.- ENMA LOPEZ REYES
31.22836/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA
32.23071/422.- CONSTRUCCIONES PEREZ ABILLEIRA SL
33.30573/422.- MOET MOS SLU

6.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.