Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 11 mai 2005
A Xerencia celebra sesión o xoves, día 12, ás 10 horas, para tratar os seguintes asuntos:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (28.04.05)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PERI II-05 ROCÍO (4487/401)

3. SUSPENSIÓN DA TRAMITACIÓN DO PERI DA U.A. 1 DO NUCLEO URBANO 04-15 ALZA-CABRAL (8559/411)

4. SUSPENSIÓN DA TRAMITACIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.A. 14 PEDREIRA (4510/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

5. CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN INFORMÁTICO

6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL DO ENSANCHE (Doc. 500111373)

7. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA ROLA Nº 33 (12741/423)

b) DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA ELDUAYEN Nº 12 (10538/423)

c) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 22.01.04, DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CÑO. SAN LOURENZO S/N, CORUXO (12311/423)

8. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA Nº 78 DO 07.03.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 141/04 (P.O.) INTERPOSTO POR "BELLA RÍA, S.A." CONTRA RESOLUCIÓN RELATIVA A SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADE NA AVENIDA DA FLORIDA Nº 66, EXPTE. Nº 12247/423.- DESESTIMATORIA

b) SENTENZA Nº 93 DO 17.03.05 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 46/03 (P.A.) INTERPOSTO POR Dª MÁXIMA PRADO ALONSO CONTRA INEXECUCIÓN DE ACORDO RELATIVO A EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA EN AVDA. DE SAMIL Nº 95, EXPEDIENTE Nº 10541/423.- ESTIMATORIA

9. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 29203/422.- SCI SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION, S.A.
2. 48949/421.- PILAR MARTINEZ VILLAMARIN
3. 52635/421.- GERMAN BRAVO FERNANDEZ
4. 52866/421.- BERELKO, S.L.
5. 53024/421.- DORALTA, S.L.
6. 53069/421.- ANDON Y OTERO, S.L.
7. 53141/421.- JUAN PEREZ SUAREZ
8. 49237/421.- ALOISIO FERREIRA DE MELLO
9. 50263/421.- CARLOS PATRICIO RAMOS MORALEJO
10. 52440/421.- BENIFRAN, S.L.
11. 49059/421.- JOSE LUIS HERRERO LORENZO
12. 52003/421.- FRANCISCA EU CABALEIRO CEREIJO
13. 52540/421.- ALBERTO FILGUEIRA FERNANDEZ
14. 51479/421.- AMELIA PRIETO CORREA
15. 52494/421.- ROSA MARIA FERNANDEZ NUÑEZ
16. 52694/421.- CARMEN PEITEIROS LANDIN
17. 52767/421.- FRANCISCO JAVIER CASAL MARTINEZ
18. 52818/421.- ADOLFO PEREZ VILA
19. 52209/421.- JUAN CARLOS LABAJO GUTIERREZ
20. 52355/421.- MARIA CARMEN GONZALEZ COSTAS
21. 49087/421.- ATALAYA SALVATIERRA, S.L.
22. 49354/421.- EVA MARIA PEREZ LOUREIRO
23. 52327/421.- BANCO PASTOR
24. 52382/421.- BERSHKA BSR ESPAÑA, S.A.
25. 52765/421.- SCJ SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION, S.A.
26. 52205/421.- JOSE LUIS COMESAÑA ALONSO E OUTRO
27. 51343/421.- ROMAN PEREIRO ALONSO
28. 48938/421.- JUAN UCHA Y CIA., S.L.
29. 27955/422.- CRISMI, S.L.
30. 28801/422.- JUAN CARLOS DOMINGUEZ BLANCO
31. 22162/422.- VICARPO, S.L.
32. 25606/422.- LEONARDO TABOAS VILABOA
33. 28463/422.- XUNTA DE COMPENSACIÓN DO P. P. QUIROS
34. 25604/422.- MARIA VICTORIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ
35. 26321/422.- ANIVA, C.B.
36. 28407/422.- MATI SAAVEDRA DECORACION CB
37. 28982/422.- M. ASUNCIÓN REY SANTOS
38. 29222/422.- TEMPLO PRETO VELO, S.L.
39. 28968/422.- MARGARITA BARREIRO VEIGA
40. 29138/422.- ASINPRO ASESORES, S.L.
41. 29213/422.- RAMPECHO, S.L.
42. 28845/422.- FUNDACION MENELA
43. 29297/422.- REPUESTOS Y MONTAJES, S.L.
44. 29426/422.- JUAN CID GONZALEZ
45. 29241/422.- SANTIAGO DOMINGUEZ RIVAS
46. 29245/422.- EDELMIRO BARCIELA COSTAS
47. 24239/422.- MARIA ANGELES GARCIA ALVAREZ
48. 29073/422.- MARIA PILAR RODRIGUEZ VAZQUEZ
49. 29092/422.- MARIA CARMEN RODRIGUEZ VAZQUEZ
50. 49902/421.- XUNTA DE COMPENSACIÓN DO P.P. QUIRÓS
51. 38160/421.- VICARPO, S.L.

10. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS