Escoitar
<br />

Programa nunicipal de Escolas Deportivas 2004-2005

Comeza o prazo para a presentación dos proxectos docentes do programa municipal de escolas deportivas para todas aquelas entidades deportivas que están a desenvolver o dito programa durante o actual curso, nas modalidades existentes.

venres, 16 abr 2004
Asi mesmo, tamén poden presentar proxectos docentes, nas modalidades que se están a desenvolver, aquelas entidades deportivas que o desexen.

O prazo de presentación de solicitudes é dende o 16 ata ó 14 de maio en único prazo.As solicitudes deberanse presentar nas oficinas do Instituto Municipal dos Deportes.

Os requisitos para presentar os proxectos docentes son os seguintes.
-Memoria descritiva do proxecto de escola na modalidade deportiva que se prentende desenvolver. O proxecto contará cos seguintes apartados:

-Obxectivos para desenvolver na escola deportiva.
-Especificación dos contidos para desenvolver ao longo do curso, distribuídos por idades ( primaria, secundaria) e categorías.
-Modelos de ensinanza-aprendizaxe que se empregarán.
-Métodos de avaliación dos contidos. Avaliación inicial, continua e final.
-Instalacións nas que pretenden desenvolver as súas actividades.
-Medios materiais dos que dispoñen (material docente).
-Persoal titulado que desenvolverá o programa docente, e que asina o proxecto docente.
-Coordinador da entidade para a relación con IMD.
-Número de alumnas/os aos que está disposto a impartir a mencionada escola.

-Outros datos:
Datos fiscais da entidade.
Se é primeira vez que se presenta os estatutos da súa constitución.
Datos do/a representante legal.
Certificado bancario do núm. de conta.
Para máis información poden chamar aos teléfonos 986-235901 ou 986-810154.