Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

A Xerencia de Urbanismo celebra reunión o xoves, día 16, a partir das dez da mañá , con oito asuntos na orde do día entre os que figura a reclamación de cumprimento do convenio entre o Concello e a congregación de relixiosas de San José de Cluny.

mércores, 8 out 2003
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (25.09.03)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO ELEVA PROPOSTA Ó PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DO ESTUDIO DE DETALLE DE ORDENACIÓN DE VOLUMES NO CUARTEIRÓN 36 DO PEEC (GARCÍA BARBÓN, 24-32)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

3. APROBACIÓN INICIAL PERI DA U.A. 3 "CHANTADA"

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN PARA A CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PERI U.A. CASÁS

5. RECLAMACION DE CUMPRIMENTO DO CONVENIO URBANÍSTICO SUBSCRITO O 03 DE FEBREIRO DE 1998 ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A CONGREGACIÓN DE RELIXIOSAS DE "SAN JOSÉ DE CLUNY"

6. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NO CAMIÑO DA DEVESA DE ARRIBA-BEADE (8092/423)

b) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 23.11.00, DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA LAXES, Nº 21-CORUXO (9272/423)

c) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 24.01.02, DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA U.E. I-05 ROSALÍA DE CASTRO 1 (10410/423)

d) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 28.09.00, DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA 1ª TRAVESÍA DE ESPIÑEIRO Nº 15 (10420/423)

e) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 03.04.03, DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA COUTADAS Nº 53 (10802/423)

7. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN, POLA PRESIDENCIA DA XERENCIA, DOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS SEGUINTES:

1. 25087/422.- "PESCAPUERTA, S.A."
2. 40589/421.- "FRIGORÍFICOS PUERTA PRADO, S.A."
3. 26198/422.- JOSÉ ANGEL RÍOS IGLESIAS.
4. 46638/421.- "DISTRIBUCIONES VINÍCOLAS CABERNET, S.L."
5. 24771/422.- "SUMINISTROS INEC, S.L."
6. 43402/421.- "SUMINISTROS INEC, S.L."
7. 24934/422.- "LUZ Y GALICIA, S.L."
8. 43731/421.- "LUZ Y GALICIA, S.L."
9. 25965/422.- JOSÉ MARÍA DÍAZ ALONSO E OUTRA.
10. 46022/421.- MARÍA CARMEN ALONSO COSTAS E OUTRO.
11. 26330/422.- "MANPOWER TEAM ETT, S.A."
12. 46936/421.- "MANPOWER TEAM ETT, S.A."
13. 25938/422.- VERÓNICA LORENZO COMESAÑA.
14. 45953/421.- VERÓNICA LORENZO COMESAÑA.
15. 47728/421.- "INVEST 95, S.A."
16. 45143/421.- FÉLIX FERNÁNDEZ SUEIRO.
17. 38318/421.- JUAN LUIS HERMO CRUJEIRAS.
18. 36980/421.- "PROMOCIONES GRAN ECUADOR, S.L."
19. 44543/421.- ROSA CARMEN GOBERNA COSTAS.
20. 46696/421.- ANTONIO VÁZQUEZ CARRERA.
21. 46814/421.- "CONSTRUANBER, S.L."
22. 46851/421.- JOSÉ LUIS FONTAN SILVA.
23. 47716/421.- "GRUPO DAJADA, S.L."
24. 44713/421.- Mª HOLANDA VÁZQUEZ MELEIRO.
25. 45707/421.- ÁLVARO VILLAMARÍN SANROMAN.
26. 46116/421.- "BURKE 2000, S.L."
27. 47081/421.- "BURKE 2000, S.L."
28. 46645/421.- JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PINTOS.
29. 45841/421.- REMEDIOS VÁZQUEZ ALBOR.
30. 47626/421.- "PANADERÍA MOLARES ARTESANOS, S.L." (RECTIFIC.)
31. 46519/421.- GUILLERMO DOMÍNGUEZ GARCÍA. (RECTIFICACIÓN)
32. 43728/421.- OLIVA SOTO COSTAS. (RECTIFICACIÓN)
33. 26281/422.- "AUTO CYS, C.B."
34. 22696/422.- "TALLERES GONFER VIGO, S.L."
35. 39099/421.- "TALLERES GONFER VIGO, S.L."
36. 26266/422.- "ARCADIA TEXTIL, S.L."
37. 26373/422.- JOSÉ JULIAN PARDO CRESPO.
38. 25639/422.- NOELIA FIGUEROA COSTAS.
39. 26355/422.- "EXPOANIMALIA, S.L."
40. 24201/422.- SILVIA CARBALLA DOMÍNGUEZ. (REM. MEDIO AMBIENTE)
41. 24842/422.- ROSA CRISTINA RODRÍGUEZ LÓPEZ. (REM. M. AMBIENTE)
42. 25365/422.- "NORESGA, S.L." (REM. MEDIO AMBIENTE)
43. 26231/422.- BIBIANO MORÓN GIMÉNEZ.
44. 21657/422.- "DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A."
45. 37011/421.- "DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A."
46. 24092/422.- "HIPERXEL, S.L."
47. 42122/421.- "HIPERXEL, S.L."
48. 24158/422.- "HIPERXEL, S.L."
49. 42252/421.- "HIPERXEL, S.L."
50. 25005/422.- "HIPERXEL, S.L."
51. 43917/421.- "HIPERXEL, S.L."

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.