Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

A reunión do Consello celebrarase no edificio da Xerencia a partir das dez da mañá co seguinte orde do día:

mércores, 4 xuñ 2003
ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO ELEVA PROPOSTA Ó PLENO:
1. RATIFICACIÓN PERSONAMENTO NO R.C.A. Nº 02/4013/03 INTERPOSTO POR Dª PURIFICACIÓN LEIRÓS FREIRE CONTRA ACORDO PLENARIO DE 30.03.02 QUE APROBOU DEFINITIVAMENTE O PERI DO CONXUNTO HISTÓRICO DE BOUZAS

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:
2. RATIFICACIÓN PERSONAMENTO NO R.C.A. Nº 02/4132/03 INTRPOSTO POR D. JORGE LAGO LAGO E OUTROS CONTRA ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA DE 23.01.03 QUE APROBOU DEFINITIVAMENTE O PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA U.E. 2 DO PERI SENSAT

3. APROBACIÓN INICIAL DE ESTATUTOS PARA A CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE DE CONSERVACIÓN DA U.E. II-14 ROADE

4. APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA RÚA MANUEL ÁLVAREZ

5. ACEPTACIÓN DE CESIÓN GRATUÍTA PARA ENSANCHE E MELLORA DA RÚA SANTA TEGRA-TEIS

6. RECEPCIÓNS DEFINTIVAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN:

a) DA U.E. II-14 ROADE

b) DA U.E. IV-03 BAILÉN

7. EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE RUÍNA NO CANELLÓN DOS SALESIANOS Nº 4

8. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE RUÍNA NA RÚA COLÓN Nº 40

9. SOLICITUDE DE CERTIFICADO ACREDITATIVO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS Nº 45651/421 (HORACIO DE LA CAMPA FALQUE)

10. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOUS EDIFICIOS NO ÁMBITO DO PEPRI III-02 FINCA DO CONDE

11. ARQUIVO DAS ACTUACIÓNS INICIADAS PARA A INCOACION DE EXPEDIENTE DE DECLARACION DE LESIVIDADE E ULTERIOR IMPUGNACION DO ACORDO DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 16.03.00, POLO QUE SE APROBOU PROXECTO DE PARCELACION DO PREDIO SITO NA RÚA SANTA MARTA S/N (BARRIO DO CURA)
12. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) AUTO Nº 146 DO 21.03.03 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 38/2003 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª MARÍA DE LA CRUZ SUAREZ PIÑEIRO E OUTROS CONTRA RESOLUCIÓN DE 27.11.02 RELATIVA A ORDE DE EXECUCIÓN DE EXPEDIENTE Nº 11799/423.- ACEPTA O DESISTIMENTO

b) SENTENCIA Nº 328 DO 03.04.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/7055/98 INTERPOSTO POR D. JOSÉ PÉREZ ESTEVEZ CONTRA ACORDO DE 08.05.98 DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS PARA BAR SEN MÚSICA NA ESTRADA DE CANIDO, 36-O VAO-CORUXO.- ESTIMATORIA EN PARTE

c) SENTENCIA Nº 329 DO 03.04.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/7515/98 INTERPOSTO POLO COLEXIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA CONTRA ACORDO DE 13.02.98 DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN NA RÚA PEGA Nº 8.- DESESTIMATORIA

d) SENTENCIA Nº 331 DE 03.04.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6610/97 INTERPOSTO POR Dª JULIA COOMESAÑA FERNÁNDEZ CONTRA ACORDO DE 05.09.97 SOBRE CESACIÓN DA ACTIVIDADE DE ESTACIÓN DE SERVICIO NA AVDA. DO AEROPORTO.- DESESTIMATORIA

e) SENTENCIA Nº 333 DO 03.04.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 02/6216/98 INTERPOSTO POR D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN CURTY CONTRA ACORDO DE 13.02.98 DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN NA RÚA PEGA Nº 8.- DESESTIMATORIA

f) SENTENCIA DE 09.05.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 545/01 (P.O.) INTERPOSTO POR INMOBILIARIA DURÁN GÓMEZ, S.A. CONTRA ACORDOS DE 16.10.01 E 24.07.01 RELACIONADOS CON ORDE DE EXECUCIÓN DE OBRAS EN LÓPEZ DE NEIRA, 11.- DESESTIMATORIA

g) SENTENCIA Nº 541 DO 09.05.03 RECAÍDA NO R.C.A. Nº451/01 (P.O.) INTERPOSTO POR D. MANUEL GONZÁLEZ FERREIRA CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DE 15.03.01 DENEGATORIO DE LICENCIA DE ACTIVIDADE EN ALCALDE LAVADORES, 7º.- DESESTIMATORIA


13. EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

1. 42215/421.- VIGO URBAN, S.L.
2. 44996/421.- JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.
3. 46595/421.- MANUEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.
4. 46508/421.- GEO DISEÑO, S.L.
5. 46737/421.- JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ PÉREZ.
6. 46740/421.- GEO DISEÑO, S.L.
7. 43919/421.- INVERSIONES RIO MAO, S.L.
8. 44111/421.- UD 18, S.L.
9. 44523/421.- DIZ FORMOSO, S.L.
10. 33692/421.- FRANCISCO GIL IGLESIAS.
11. 41594/421.- ANTONIO ALONSO RUANOVA.
12. 41907/421.- MANUEL GUILLERMO NOVOA GARCÍA.
13. 44548/421.- JOSÉ NESPEREIRA CHAUDARCAS.
14. 44651/421.- CEFERINO GONZÁLEZ PÉREZ.
15. 43921/421.- JOSÉ ANGEL FERNÁNDEZ COSTAS.
16. 44335/421.- JUAN JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ.
17. 45770/421.- Mª CARLOTA NOGUEIRA ABREU.
18. 40535/421.- INSTALACIONES SANFER, C.B. (RECTIFICACIÓN)
19. 34867/421.- AURORA SANGIAO COMESAÑA. (PRÓRROGA)
20. 22922/422.- POLLO PELAO, S.L.
21. 23141/422.- MARÍA DEL CARMEN MEILÁN GARCÍA.
22. 24694/422.- JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ AMOR.
23. 25994/422.- EIRAS CIEN, C.B.
24. 26160/422.- MANUEL OSORIO PÉREZ.
25. 26184/422.- CAROLINA CASTRO GARCÍA.
26. 26185/422.- MARÍA LUISA SOALLEIRO MIGUÉLEZ.
27. 26187/422.- HISPAMING, S.L.
28. 26188/422.- CARMEN JUSTO ALONSO.
29. 26205/422.- FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ COLLAZO.
30. 26232/422.- LING XIAN NI.
31. 23091/422.- AUTOSERVICIOS FAMILIA, S.A.
32. 39750/421.- AUTOSERVICIOS FAMILIA, S.A.
33. 25221/422.- JOSÉ FERNÁNDEZ VILAR.
34. 24541/422.- MARTA ÁLVAREZ COUTO.
35. 24840/422.- JOSÉ FERNÁNDEZ UCHA.
36. 22472/422.- ABRAHAN GONZÁLEZ ACEA.
37. 24562/422.- SALGUEIRÓN, S.L.
38. 26119/422.- CONSTRUCCIONES CONDE, S.A.
39. 25992/422.- ALFONSO PEREIRA GARCÍA.
40. 19913/422, 33565/421.- R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A
41. 25590/422.- HISPANOVA MARINE VIGO, S.A.L. (DESESTIMACIÓN)
42. 22886/422.- INDUSTRIAS ALPEMETAL, S.L. (REM. MEDIO AMBIENTE)
43. 23962/422.- VENTANAS A-MADERA, S.L. (REM. MEDIO AMBIENTE)
44. 23965/422.- MC DONALDS SISTEMAS DE ESPAÑA INC (REM.M. AMBIENTE)
45. 38467/421.- LUBRITEX, S.L.(REM. POLÍTICA TERRITORIAL, O. PÚBLICAS)
46. 44985/421.- COMUNIDADE DE MONTES DE CANDEÁN (INFORME)
47. 22060/422.- SILVIA PÉREZ RODRÍGUEZ. (DESISTIMENTO)
48. 45157/421.- MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ.
49. 45410/421.- VECIÑAS DE VIGO, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA
50. 33896/421.- SERVICIO MARSERO, S.L.

14. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS