Escoitar

Imposto de vehículos de tracción mecánica

De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións do imposto de vehículos de tracción mecánica do ano 2016 ata o 11 de marzo do presente ano.

venres, 4 mar 2016