Escoitar
CONCELLERÍA DE ECONOMÍA, FACENDA, PATRIMONIO E CONTRATACIÓN

DECRETO DA CONCELLEIRA DELEGADA DE ECONOMÍA, FACENDA, PATRIMONIO E CONTRATACIÓN<br /> <br /> <br />

venres, 24 ago 2012
Debido a folga en Correos, que motivou que moitos contribuíntes recibiran nos seus domicilios o aviso de pagamento para facer efectivo o importe do recibo da Taxa pola recollida do lixo unha vez finalizado o período voluntario de pagamento, e visto o informe do Tesoureiro municipal, esta Concellalía delegada de Economía, Facenda, Patrimonio e Contratación, en exercicio das súas atribucións,


RESOLVE:


Prorrogar o período voluntario de ingreso dos recibos do padrón da Taxa pola recollida do Lixo correspondente ao ano 2012, fixando como data de finalización do período voluntario o 14 de setembro de 2012.

Devolver a recarga do período executivo a aqueles contribuíntes que o soliciten e tivesen ingresado o importe do recibo do padrón da Taxa pola recollida do Lixo correspondente ao ano 2012 con posterioridade ao 6 de agosto de 2012.