Escoitar
CONCELLERÍA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

CONVOCATORIA DE CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA E CURSOS PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS CELGA<br />

venres, 24 ago 2012
ORDE do 7 de agosto de 2012 da CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos
de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de
lingua galega, Celga, que se realizarán nos períodos e nas escolas oficiais de
idiomas de Galicia que se indican.


INFORMACIÓN COMPLETA: DOG do 22 de agosto de 2012 . DOG núm. 159. Páxinas 33617-33629


PRAZO para presentar as solicitudes: até o 10 de setembro para os cursos de linguaxe administrativa e até cinco días antes da data establecida por cada escola oficial de idiomas para o inicio do cursoCURSOS EN VIGO


Lugar: EOI. Avenida Emilio Martínez Garrido, 17
36205 Vigo
Teléfono: 986 26 02 10
Fax: 986 26 25 99
Correo electrónico: eoi.vigo@edu.xunta.es


LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Medio Setembro 2012 Decembro 2012 10.30-13.00 - Martes e xoves
Medio Outubro 2012 Xaneiro 2013 17.30-20.00 Mércores e venres
Superior Outubro 2012 Xaneiro 2013 9.00-11.30 - Mércores e venres
Superior Setembro 2012 Decembro 2012 17.30-20.00 Martes e xoves

PREPARATORIOS PARA OS CERTIFICADOS CELGA

Celga 2 Outubro 2012 Decembro 2012 11.30-14.00 - Luns e mércores