Escoitar
Recadación Voluntaria

Domiciliacións Imposto sobre bens inmobles(IBI)e Imposto actividades económicas(IAE)

<br /> <br />

venres, 27 xul 2012
De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións dos Impostos sobre bens inmobles (IBI) e actividades económicas (IAE) do ano 2012 ata o 1 de agosto do presente ano.