Escoitar
Administración de Tributos

Exposición pública do Imposto sobre actividades económicas ó 2010

<br /> <br />

venres, 7 mai 2010
Segundo a publicación no BOP núm. 82 de 3 de maio de 2010, a matrícula do Imposto sobre actividades económicas correspondente ó 2010 estará en exposición pública dende o 4 de maio ata o 25 de maio, en horario de 9 a 13.30 horas, , de luns a vernes, nos seguintes lugares:

-Oficina de Actividades Económicas e Industriais do Concello
-Terminal sito na Lonxa do Concello, de luns a sábado
-Páxina www.vigo.org accedendo á carpeta do cidadán co seu identificador, DNI electrónico ou certificado dixital,

As persoas interesadas poderán consultala e, de o consideraren, interpoñer recurso de reposición ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria de Vigo no prazo de 15 días ou ben reclamación económico-administrativa no mesmo prazo, que contará a partir do día inmediato seguinte ó de finalización do período de exposición, de conformidade co Real decreto 243/1995 de febreiro de 1995 polo que se ditan normas para a xestión do Imposto sobre actividades económicas e se regula a delegación de competencias en materia de xestión censal do dito imposto.