Escoitar
Benestar Social

Bases reguladoras e convocatoria para subvencións a entidades de carácter social

<br />

venres, 7 mai 2010
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do día 18 de marzo de 2010, aprobou, entre outros asuntos as "bases reguladoras e convocatoria específica para a concesión de subvencións a entidades e asociacións de carácter social, sen ánimo de lucro para mantemento e para a realización de actividades da área dos servizos sociais" no ano 2010

O prazo para presentar as solicitudes é de 30 días naturais, contados dende o día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP). A convocatoria publicouse no BOP nº 68 do día 13 de abril de 2010, polo que, o derradeiro día de prazo para presentar a solicitude é o 13 de maio de 2010

As bases e os impresos para participar na convocatoria están no Departamento de Benestar Social, na Oficina de Información, e na páxina web do Concello de Vigo (www.vigo.org).