Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 12 nov 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:
ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR. (06.11.08).

DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA O ACORDO DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUME DE MEDIANERÍA RECÍPROCA DAS PARCELAS 2 E 3 DO PLAN PARCIAL GANDARIÑA. EXPTE 4847/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

3. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE OBRAS

ESTIMADAS
1. 33832/422 "EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS DEL NOROESTE" OFICINA
2. 34149/422 OVIDIO ENRIQUE GALLEGO PEREIRA ARTESANIA
3. 57795/421 ALBERTO SALAS COSTAS REFORMA/AMPLIACION
4. 61009/421 JORGE PEQUEÑO RODRIGUEZ REFORMA/AMPLIACION
5. 62210/421 JOSE MIGUEL ZARANDON IGLESIAS REFORMA/AMPLIACION
6. 63754/421 OBISPADO DE TUI-VIGO REFORMA/AMPLIACION
7. 63702/421 ARLINDO RIVEIRO RODRIGUEZ MURO CONTENCION/PECHE
8. 62442/421 JAIME MARIÑO MARTINEZ DERRIBO EDIFICACION
9. 65081/421 "AZLIENIA GESTION SL" DERRIBO EDIFICACION
10. 58352/421 MANUEL ANTONIO PARDO PASCUAL PRIMEIRA OCUPACION
11. 61381/421 "ALVAREZ COLLAZO C.B." PRIMEIRA OCUPACION
12. 61382/421 "ALVAREZ COLLAZO C.B." PRIMEIRA OCUPACION
13. 62789/421 ÁNGEL TOMBO LAGO PRIMEIRA OCUPACION
14. 63235/421 EXCLUSIVAS PUBL. DEL NOROESTE REFORMA COMERCIAL
15. 64069/421 OVIDIO ENRIQUE GALLEGO PEREIRA REFORMA COMERCIAL
16. 65064/421 "MAGOPE, S.L." CAMBIO CUBERTA

DESESTIMADAS
17. 29392/422 "CONECTA COMUNICACIONES Y MEDIOS SL" OFICINA
18. 33887/422 "MULTIPLA COMUN. Y EVENTOS SL" OFICINA
19. 33776/422 "JC DECAUX ESPAÑA SL" ALMACEN
20. 53135/421 "CONECTA COMUN. Y MEDIOS SL" REFORMA COMERCIAL
21. 62428/421 "INVERSIONES EGARVIGO SL" REFORMA COMERCIAL
22. 62943/421 "JC DECAUX ESPAÑA SL" REFORMA COMERCIAL
23. 63419/421 "MULTIPLA COMUN. Y EVENTOS SL" REFORMA COMERCIAL

RECTIFICACION
24. 61239/421 MANUEL RODRIGUEZ TABOADA E OUTRO EDIFICIO
25. 64067/421 CARMEN VILANOVA FDEZ. E OUTRO PRIMEIRA OCUPACION

DESESTIMENTO
26. 63853/421 "UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A." VARIOS


EXPEDIENTES DA OFICINA DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONS

ESTIMADAS
27. 32606/422 ANICETO VAZQUEZ PREGAL CAMBIO TITULARIDADE
28. 33522/422 SABEL RODRIGUEZ JORGE CAMBIO TITULARIDADE
29. 34431/422 FELIPE GROBA CALVIÑO CAMBIO TITULARIDADE
30. 34522/422 "ANKIARMA SL" CAMBIO TITULARIDADE
31. 34530/422 SIMEON BALLESTIN ZAPICO CAMBIO TITULARIDADE
32. 34534/422 "OBRAS UTEKO SL" CAMBIO TITULARIDADE
33. 34538/422 FERNANDO UBEIRA VEREA CAMBIO TITULARIDADE
34. 34539/422 M. FERNANDA MOREIRA VILA E OUTRA CAMBIO TITULARIDADE
35. 34551/422 DEL MARIA JOSEFA GARCIA CUETO CAMBIO TITULARIDADE
36. 34552/422 "MERIBA, C.B." CAMBIO TITULARIDADE
37. 34566/422 VICTORIA GONZALEZ FERNANDEZ CAMBIO TITULARIDADE
38. 29583/422 "TRANSFORM. METALICAS MARSAN SL" TALLER/FABRICA
39. 33714/422 "CHARLES IBERO INVESTIMENT SA" VENDA POLO MIUDO
40. 33695/422 "AUXIAL SL" OFICINA
41. 34056/422 "PRODUCCION E XESTION CULTURAL SL" OFICINA
42. 31594/422 BEATRIZ GOMEZ GOMEZ ACTIVIDADE SANITARIA
43. 32974/422 LUIS CADARSO SUAREZ ACTIVIDADE SANITARIA
44. 28885/422 MAXIMINO MARIÑO FONTAN CAFE/BAR/RESTAURANTE
45. 40925/421 "PEÑABEL SL" REFORMA/AMPLIACION
46. 50673/421 "TRANSFORM. METALICAS MARSAN SL" NAVE INDUSTRIAL
47. 52258/421 MAXIMINO MARIÑO FONTAN REFORMA COMERCIAL
48. 57589/421 BEATRIZ GOMEZ GOMEZ REFORMA COMERCIAL
49. 60985/421 LUIS CADARSO SUAREZ REFORMA COMERCIAL

DESESTIMADAS
50. 7260/422 CRISANTO GOMEZ CASAL

CADUCIDADE
51. 27772/422 JOAQUIN BURES MARTINEZ GASOLIN./GARAXE/TREN LAVADO
52. 25457/422 "MAYCA 72 SL" CAFEBAR CON MUSICA
53. 27395/422 "TALLERES LA CAMPIÑA SL" ALMACEN
54. 26509/422 "AMIZADE SL" ENSINANZA
55. 25024/422 "ESPIÑA Y GARCIA SL" INSTALAC. DEPOSITO COMBUSTIBLE
56. 26089/422 AZIZ BHATTI CAFE/BAR/RESTAURANTE
57. 26327/422 "BOCOTAMA CB" CAFE/BAR/RESTAURANTE
58. 27412/422 MARIA SUSANA RIBEIRO SOARES CAFE/BAR/RESTAURANTE
59. 44949/421 "MAYCA 72 SL" REFORMA COMERCIAL
60. 46330/421 AZIZ BHATTI REFORMA COMERCIAL
61. 46927/421 "BOCOTAMA CB" REFORMA COMERCIAL
62. 49184/421 MARIA SUSANA RIBEIRO SOARES REFORMA COMERCIAL

DESESTIMENTO
63. 27752/422 JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ CAMBIO TITULARIDADE

REMISION MEDIO AMBIENTE
64. 28645/422 JOSE ANTONIO GONZALEZ COSTAS TALLER/FABRICA
65. 33518/422 ADEGA ROEL PEREIRA CAFEBAR/RESTAURANTE

3. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.


Vigo, 10 de novembro de 2008
A XERENTE DE URBANISMO


Julia Chamosa Martín


DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 13 de novembro de 2008, as 9 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 10 de novembro de 2008O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMOAbel Caballero Álvarez David Prada Puentes