Escoitar

Orde do día da Xerencia de Urbanismo

mércores, 6 ago 2008
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1.ACTA ANTERIOR. (31.07.08).


DAR CONTA DE ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.BASES DA CONVOCATORIA DE PRAZAS NA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (OFERTA DE EMPREGO 2008).EXPTE 3235/407.

3.RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICION Á APROBACIÓN DO PROXECCTO DE COMPENSACIÓN DO POLIGONO 3 DO PERI IV-01 SAN ROQUE. EXPTE 4783/401.


ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

4.APROBACIÓNS PROVISIONAIS DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN:

a)VIVENDA NA RÚA SANTA ANA Nº 13-BOUZAS. EXPTE 384/431.
b)VIVENDA NA RÚA FERREIROS Nº 14-BOUZAS. EXPTE 385/431.
c)VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA CESTEIROS Nº 4-CASCO VELLO. EXPTE 373/431.
d)ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA SANTIAGO Nº 31-CASCO VELLO. EXPTE 381/431.
e)ELEMENTOS COMÚNS NA RÚA POBOADORES Nº 46-CASCO VELLO. EXPTE 382/431.


5.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.33674/422.- CONCORDE LANGUAGE SCHOOL SL
2.55034/421.- MANUEL VAZQUEZ PROMOCIONES SL
3.51109/421.- JOAQUÍN REGUEIRO SOUTO
4.59093/421.- M ASUNCION FREIRE RUIZ
5.44155/421.- MANUEL ALONSO ALONSO
6.64210/421.- CONSELLERIA DE EDUC. E ORDENACION UNIVERSITARIA-PONTEVEDRA
7.57457/421.- HERMIDA GRAÑA SL
8.63534/421.- EMILIA RIVERO ABRIL
9.62718/421.- CONCORDE LANGUAGE SCHOOL SL
10.57439/421.- HERMIDA GRAÑA SL
11.62938/421.- CONSELLERIA DE VIVENDA E SOLO
12.61494/421.- JUSTO PAZ REIGOSA
13.55034/421.- MANUEL VAZQUEZ PROMOCIONES SL
14.24137/422.- MANUEL FERVENZA PIÑEIRO
15.32996/422.- JOSE SIMON VIEITEZ
16.33480/422.- OSCAR DOMINGUEZ CENDON
17.33326/422.- SAILWAY SL
18.33373/422.- SEVERINO CARDEÑOSO ALVAREZ
19.33783/422.- VIGOTEC, SL
20.34163/422.- VICEPRESIDENCIA DA IGUALDAADE E DO BENESTAR
21.34165/422.- VICEPRESIDENCIA DA IGUALDAADE E DO BENESTAR
22.30567/422.- HOTEL PLAZA DEL ANGEL S L
23.31916/422.- MANUEL MARTINEZ TABOAS
24.38122/421.- HOTEL PRAZA DEL ANGEL SL
25.58183/421.- MANUEL MARTINEZ TABOAS
26.23715/422.- CONSULEO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
27.25474/422.- MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DEL RIO
28.25515/422.- DAZZION SL
29.25653/422.- STELLYA SL
30.25685/422.- VALENTIN BERNARDEZ MARQUINA
31.25841/422.- EXTRUCE S.L.
32.25953/422.- CARMEN COMESAÑA MANCEBO
33.26007/422.- VICTOR MANUEL FONTELA PEREIRA
34.26060/422.- GAIONE MARTIN Y ASOCIADOS SL
35.26237/422.- JOSE ANTONIO GONZALEZ GOMEZ
36.26425/422.- LUZ DARY LOZANO MINA
37.26585/422.- WITTEN FIJACIONES Y COMPONENTES
38.26801/422.- FRANCISCO JAVIER COSTAS PRADO
39.26804/422.- DIOS DE JOSE ANTO DA VILA
40.27038/422.- MANUEL FERNANDEZ CARIDE
41.27119/422.- GALISPORT SL E OUTROS
42.27161/422.- JOSE MARIA VIÑAS BRUNET
43.27229/422.- MUEBLES ALESDI S.L.
44.27299/422.- ADOLFO DOMINGUEZ SA
45.27447/422.- MOFELAUTO, SL EN CONSTITUCION
46.27482/422.- GRUPO MGO SA
47.27708/422.- ENRIQUE VILAS ALONSO
48.27843/422.- PROMOCIONES CACHEDA COSTA SL
49.33572/422.- ASOCIACIÓN DE PAIS DE MINUSVALIDOS DE PONTEVEDRA
50.33579/422.- ALENTO-ASOCIACION DE DANO CEREBRAL DE VIGO
51.28885/422.- MAXIMINO MARIÑO FONTAN
52.31622/422.- BOMBAY DONER KEBAP SC6.PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.


Vigo, 1 de agosto de 2008
A XERENTE DE URBANISMOJulia Chamosa Martín
DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o xoves día 7 de agosto de 2008, as 9 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.

Vigo, 1 de agosto de 2008


O ALCALDE-PRESIDENTE O SECRETARIO DA XERENCIA
DA XERENCIA DE URBANISMO DE URBANISMO


Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda